Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. Kalıp hazırlama ve model uygulama tekniklerini bilme ve uygulayabilme
 2. Hazır giyim ve konfeksiyon makinelerini tanıyabilme ve kullanabilme.
 3. Üretim sürecini bilme, ve üretim departmanlarını tanıyabilme.
 4. Üretim sürecinde yapılan işlemleri yapabilme.
 5. Model tasarımı ve model analizi yapabilme.
 6. Ana ve yardımcı malzeme seçimi yapabilme.
 7. İşletme organizasyonu ve üretim planlaması yapabilme.
 8. Girişimcilik ve işletme yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilme.
 9. Alana özgü bilgisayarlı kalıp, tasarım ve üretim programlarını kullanabilme.
 10. Pazarlama bilgisine sahip olabilme.
 11. Moda tarihi ve moda akımları hakkında bilgi sahibi olabilme.
 12. Kalite kontrol bilgisine sahip olma ve kalite kontrol yapabilme.
 13. Proje geliştirebilme ve yönetebilme.
 14. Bilgi iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 15. Gerekli olacak düzeyde yabacı dil bilgisine sahip olabilme.


Genel Yetkinlikler

 1. Mesleğe ilişkin temel bilgi.
 2. Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi.
 3. Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi.
 4. Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği.
 5. Problemleri bulma ve çözüm yollarını uygulama becerisi.
 6. Alanı ile ilgili tarihsel ve güncel yayınları takip etme bilincine sahip olabilme.
 7. Analiz etme yeteneği.
 8. İşlem ve fonksiyonların planlama becerisi.
 9. Verimli olma becerisi.
 10. Kişisel ve mesleki etik bilgisi/becerisi
 11. Sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olabilme.
 12. Çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilme.
Son Güncelleme Tarihi:23.10.2023