Eğitim Amaçları
 1. Hazır Giyim/Konfeksiyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
 2. Uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmek. 
 3. Hazır Giyim/Konfeksiyon ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
 4. Hazır Giyim alanına yönelik bilgisayar destekli programları kullanma bilgisi ile birlikte, üretim yönetim yazılımlarını kullanabilmek.
 5. Hazır Giyim alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
 6. Proje geliştirme .ve proje yönetme becerisine sahip olmak.
 7. Orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine alanındaki bilgi ve beceriler kazandırılarak desteklemek ve alanındaki temel kavramları kavramak.
 8. Sosyal yönleri, iletişim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilikleri, takım çalışmalarına yatkın Hazır Giyim Teknikeri olabilmek.
 9. Yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 10. İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
 11. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.


Son Güncelleme Tarihi:23.10.2023