Genel Bilgi

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Programı 2009- 2010 eğitim-öğretim yılında ön lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır.
Giyim Üretim Teknolojisi Programı Ön Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. 3 Öğretim Görevlisinden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü, Giyim Üretim Teknolojisi Programından oluşmaktadır.
Programda, Ön Lisans öğrencileri ilk yılı İngilizce, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi zorunlu derslerin yanında, Moda Resmi ve İllüstrasyonu, Kadın Giysi Kalıpları I-II, Moda, Moda Eğilimleri, Temel Sanat Eğitimi, Giysi Teknik Çizimi, gibi derslerle programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla ( Giysi Tasarımı, Kadın Giysi Üretimi, Drapaj, Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama, Giysi Aksesuarları, Özel Amaçlı Giysi Kalıpları, Çocuk Giysi Kalıpları, Çocuk Giysi Üretimi) ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler Programdan Teknik Eleman olarak mezun olurlar.
Program Öğrencilerimiz, Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama derslerinde PolyPattern- Design Pro ve PolyPattern - Marker, Bilgisayarlı Giysi, Moda ve Tekstil Tasarımı dersleri 2013 - 2014 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Adobe CS6 ve Adobe illüstratör ve Photoshop programları ile eğitimlerini tamamlayarak sektöre günümüz teknolojisine sahip bilgi ile mezun olmaktadırlar.

Amaç ve Hedefler
Amaç:
Mesleğinde üretim sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip, alanında yenilikleri araştırıp geliştirebilen teknik elemanlar yetiştirmektir.
Hedef:
Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği niteliklere sahip, Uluslararası platformda tercih edilen teknik elemanlar yetiştiren Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖN LİSANS DERECESİ verilecektir.
Giyim Üretim Teknolojisi Programı Ön lisans programı 120 ECTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan ikinci kademe (second cycle) ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey " yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları
Türk öğrenciler, Giyim Üretim Teknolojisi Programı Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş sınavı YGS-1 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. 
Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.
Daha fazla bilgi için lütfen Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.
İletişim:
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE
Tel: 0 388 225 21 48
Faks: 0 388 225 23 85
E-posta: erasmus@ohu.edu.tr
Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili
Giyim Üretim Teknolojisi Programı eğitiminin temel amacı, ekonominin çekirdeğini oluşturan işletmelere kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerle donatılmış üstün nitelik ve yetenekte, özgüveni yüksek elemanlar yetiştirmektir. Programdan mezun olanlar "Ön Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar. Giyim Üretim Teknolojisi programından mezun olanlar Hazır Giyim Teknikeri unvanı ile seçtikleri meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; Gerek kamu gerekse özel sektörde çalışabilmekte ve hatta kendi işyerini kurabilmektedir. Hazır Giyim Teknikerleri Tekstil ve Konfeksiyon Sanayiinin ilgili dallarında orta kademe yönetici, müşteri temsilciliği, planlama, tasarım, modelhane departmanlarında, işletmelerin üretim hatları ile eğitim departmanlarında istihdam olanağına sahiptirler. Ayrıca kamu sektöründe KPSS B puanı ile kapsamında başvurulabilen kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Mezunlar dikey geçiş imkânı ile açık öğretim bölümlerine geçiş yaparak ya da ilgili fakültelere kazanarak lisans mezunu da olabilmektedirler. Eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler dikey geçiş sınavında sağladıkları başarı ile üniversitelerin; Moda Tasarımı Öğretmenliği Moda Tasarımı Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği Giyim Endüstrisi Öğretmenliği Giyim Öğretmenliği Hazır Giyim Öğretmenliği Tekstil Mühendisliği alanlarına yerleşme imkânlarına sahiptirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesinin İktisat ve İşletme bölümlerinde sınavsız olarak lisans tamamlama olanağına sahiptirler. Program öğretime 2009/2010 Eğitim Öğretim Yılı ek yerleştirme ile başlamıştır. Ayrıca Yüksekokulumuzda tekstil ağırlıklı programların varlığı programdaki ilgili tekstil dersleri tekstil teknolojisi programı öğretim elemanlarınca da desteklenmektedir. Bölge ve diğer illerdeki gerek tekstil gerekse hazır giyim işletmeleri ile Yüksekokulumuzun ve programın işbirliği sayesinde istihdam, makine tamir-bakım, teknik gezi ve staj alanlarında sürmektedir. Program Yüksekokulumuzda hazırlanan/hazırlanacak Leonardo da Vinci Programı kapsamında yapılacak LdV projeleri ile hareketlilik ve işbirliği projelerini gerçekleştirme olanaklarına sahiptir. Farabi Değişim Programı ile de Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans öğrenci değişim olanaklarına sahiptir.
Giyim Üretim Programı ön lisans düzeyinde (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde QF-EHEA: Kısa Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazandıran programdır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:
•ISCED Eğitim Alan Kodu: 542 - Tekstil, Giyim,Ayakkabı ve Deri
•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Kategorisi (Profili): 54, Alt Kategorisi: 542 - Akademik ağırlıklı ön lisans derecesi
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 54 - Üretim ve İşleme
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "5. Düzey" ön lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metotları
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Giyim Üretim Teknolojisi Programı, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler
• Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
• Grup Çalışması
• Laboratuvar
• Okuma
• Ödev
• Proje Hazırlama
• Seminer
• Staj
• Teknik Gezi
• Web Tabanlı Öğrenme
• Uygulama
• Yerinde Uygulama
• Mesleki Faaliyet
• Sosyal Faaliyet
• Alan Çalışması

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri
Bu bölümden mezun olanlar GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖN LİSANS DERECESİ ile mezun olurlar. Giyim Üretim Teknolojisi Meslek Elemanları Tekstil ve Konfeksiyon Sanayiinin ilgili dallarında orta kademe yönetici, müşteri temsilciliği, planlama, tasarım, modelhane departmanlarında, işletmelerin üretim hatları ile eğitim departmanlarında istihdam olanağına sahiptirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler
Giyim Üretim Teknolojisi Ön Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,
• Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
• 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
• 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması
Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Ön Lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak üst kademeye kabul edilmektedirler. Ayrıca ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Lisans Programlarına 3.sınıftan itibaren sınavsız kayıt hakkına sahiptirler.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi
Giyim Üretim Teknolojisi Programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir
• Ara Sınav
• Genel Sınavı
• Telafi Sınavı
• Ödev Değerlendirme
• Bilgisayarla Sunum Yapma
• Uygulama

Sınavlar
Öğrencilerin, Giyim Üretim Teknolojisi Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.
Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen ön lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev içerir.
Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.
Ara sınav ve Genel sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, genel sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.
Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm ön lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.
Bir ara sınav, ödev veya genel sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme
Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve genel) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.
Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin Giyim Üretim Teknolojisi Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:
• Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
• 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
• 30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması
Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Programı Önlisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.


Son Güncelleme Tarihi:23.10.2023