Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU - MODA TASARIMI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders MOD1001 MODA 2 0 2
Giyimde Modanın Yeri ve Önemi, Moda Ürünün Özellikleri, Modanın Tarihsel Gelişimi, Ünlü Modacıların Stilleri ve Moda Akımları.
Zorunlu Ders MOD1003 KALIP HAZIRLAMA I 2 2 5
Ölçü Alma Teknikleri, Giysi İçin Ölçü Alma, Düz Dar Etek Kalıbı, Düz Dar Etek ve Astar Şablonu, Kalıp Uygunluk Kontrolü, Düz Dar Etek Kalıbı Etek ve Astar Seri Çizimi, Parçalı Etek Çizimleri, Pantolon Etek Çizimleri, Kloş Etek Çizimleri, Tam Daire Etek Çizimleri, Model Uygulamalı Etek Kalıbı ve Ölçü Bilgisi, Model Uygulamalı Etek Ana ve Yardımcı Malzeme Hesabı, Model Uygulamalı Etek Kalıplarının Pastal Planı, Penssiz Temel Beden ve Kol Kalıbı , Penssiz Temel Beden ve Kol Şablon Kalıbı, Kalıpların Vücuda Uygunluk Kontrolü.
Zorunlu Ders MOD1005 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 3 0 3
Lif Çeşitleri, Lif Karışımları, Tekstil Liflerinin Kullanım ve Bakım Özellikleri, İplik Üretim Teknolojileri, İplik Numaralandırma Sistemleri.
Zorunlu Ders MOD1007 KONFEKSİYON ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 0 2
Konfeksiyon Üretimi ve Özellikleri, Konfeksiyon İşletmelerinde Organizasyon Yapısı ve Temel İş Akışı, Ürün Geliştirme Bölümünde İş Akışı, Kesim Bölümünde İş Akışı ve Kullanılan Teknolojiler, Dikim Bölümünde İş Akışı ve Kullanılan Teknolojiler, Ütüleme ve Paketleme Bölümünde İş Akışı ve Kullanılan Teknolojiler, Konfeksiyon Üretiminde Taşıma Sistemleri.
Zorunlu Ders MOD1009 TEMEL SANAT EĞİTİMİ 2 2 7
Nokta ve Çizgi İle İlgili Kavramlar, Nokta ve Çizgi İle İlgili Uygulamalar, Açık, Koyu, Işık,Gölge İle İlgili Kavramlar, Açık, Koyu, Işık, Gölgeye Göre Sanat Eserleri, Form Çağrışımları ve Kompozisyonla İle İlgili Kavramlar, Kompozisyon, Zemin ve Biçim İlişkileri, Renk İle İlgili Kavramlar, Renklendirme Uygulamaları, Doku, Dokulu Objelerden Renkli Etütler, Dokulu Objelerden ve Kumaşlardan Yüzey Düzenlemeleri, Özgün Yüzey Düzenlemelerini Renklendirme, Renkli Özgün Yüzey Düzenlemelerini Paspartulama, Strüktür İle İlgili Kavramlar, Yapay Strüktür, Dairenin Perspektifi, Yatay ve Düşey Yüzeylerin Bölünmesi.
Zorunlu Ders MOD1011 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 4
İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları , Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu , Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders MOD1002 MODA RESMİ VE İLLÜSTRASYONU 2 2 5
Canlı Modelden Değişik Duruşlarda Çizgiye Dayalı İnsan Vücudu Çalışmaları, Canlı Modelden Aslına Uygun Kadın Vücudu Çizme Az Giyimli, Çok Giyimli Canlı Model, Canlı Modelden Çizilmiş İnsan Vücudu Üzerinden Moda Resmi İçin Siluet Çizimleri ,Değişik Kaynaklardan Moda Silueti Çizme, Değişik Duruşlarda Portre ve El Ayak Çalışmaları, Model Çizimini Etkileyen Faktörler, Temel Giysi Formlarının Moda Resmi İle Anlatımı, Giysi Modellerinin Saptanması, Seçilen Modelden Model Geliştirilmesi, Giysi Aksesuarları Çizimi, Modele Uygun Aksesuar Çizimi, Farklı Tekstil Malzemelerini Tanıma, Kullanma, Farklı Tekstil Malzemelerini Doğru Çizme, Kolleksiyon Niteliğine Uygun Aksesuar , Malzemeleri Kullanma, Kolleksiyonda Malzeme Bütünlüğü Sağlama.
Zorunlu Ders MOD1004 KALIP HAZIRLAMA II 2 2 5
Pensli Temel Beden ve Kol Kalıbı , Pensli Temel Beden ve Kol Şablon Kalıbı, Kalıpların Vücuda Uygunluk Kontrolü, Pensli Temel Beden Ve Kol Kalıbı Seri Çizimi, Pens Kaydırmaları , Kapanma Payı Çizimleri, Yaka Çizimleri, Kol ve Manşet Çizimleri, Temel Kadın Beden ve Kol Kalıbı Seri Çizimi, Model Uygulamalı Bluz Kalıbı , Kalıp Uygunluk Kontrolü, Model Uygulamalı Penssiz Bluz Pastal Planı, Model Uygulamalı Penssiz Bluz Ana Ve Yardımcı Malzeme Hesabı, Temel Kadın Pantolon Kalıbı, Temel Kadın Pantolon Şablonu, Temel Kadın Pantolon Kalıbının Vücuda Uygunluk Kontrolü, Temel Kadın Pantolonu Seri Çizimi, Model Uygulamalı Kadın Pantolon Kalıbı Hazırlamak , Kalıp Uygunluk Kontrolü, Model Uygulamalı Temel Kadın Pantolonu Pastal Planı, Model Uygulamalı Temel Kadın Pantolon Ana ve Yardımcı Malzeme Hesabı.
Zorunlu Ders MOD1008 MODA EĞİLİMLERİ 2 0 3
Pazar Araştırması, Hedef Kitle Belirleme, Hedef Kitle Beklentilerini Tespit Etme, Trend Kavramının Tanımı Ve Kapsamı, Trendleri Belirleme, Kumaş Trendlerini Belirleme, Renklerde Trendleri Belirleme, Süsleme Tekniklerinde Trendleri Belirleme, Aksesuar Çeşitlerinde Trendleri Belirleme, Giysi Formlarında Trendleri Belirleme, Üretilen Yeni Tekstil Malzemelerini Araştırmak, Tekstil Makinelerindeki Teknolojik Gelişmeleri Araştırmak, Giysi Üretiminde Yeni Yöntemleri Araştırmak.
Zorunlu Ders MOD1010 MESLEKİ MATEMATİK 2 0 2
Küme, Sayılar, Ondalık Kesirler, Birim Dönüşümü, Denklem Kavramı, Eşitsizlik Kavramı, Cebir Kavramı, Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler ,Oran ve Orantı Kavramları ve Uygulamaları, Temel Geometri, Çokgenler, Süslemeler, Çember ve Daire, Koordinat Sistemleri, Geometrik Cisimler, Konikler, Olası Durumların Belirlenmesi, Olayların Olma Olasılığı,İstatistikin Tanımı.
Zorunlu Ders MOD1018 MESLEKİ TEKNİK ÇİZİM 1 2 5
Zorunlu Ders MOD1020 KUMAŞ VE MALZEME BİLGİSİ 2 0 3
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MOD2001 GİYSİ TASARIMI I 0 4 5
Kadın Giysi Tasarımı Tema Belirleme, Hikaye Panosu Hazırlama, Renk Panosu Hazırlama, Model Geliştirme, Giysinin Modelinin Seçimi, Modelden Model Geliştirme, Amaca Uygun Çizilen Giysi Model Ve Aksesuarını Seçme, Üretim Sürecini Planlama, Giysi Modeline Karar Verme, Seçilen Modelin Teknik Çizimin Yapma, Giysiyi Siluete Giydirme, Seçilen Modelin Kalıbını Hazırlama, Örnek Ürün Hazırlama, Gerçek Ürün Hazırlama, Sunum Dosyası Hazırlama.
Zorunlu Ders MOD2005 MODA PAZARLAMA 2 0 2
Pazarlama Araştırmaları, Ürün Oluşturma ve Marka Çalışmaları, Moda Pazarlama Araştırmaları, Dağıtım Kanalları, Tutundurma Çalışmaları, Türk Hazır Giyim Sektörünün Moda Pazarlama Yapısı ve Stratejileri.
Seçmeli Ders MOD2007 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA 2 1 3
Bilgisayarlı Kalıp Sistemindeki Fonksiyonlar , Bilgisayarlı Kalıp Sistemini Oluşturan Donanımlar , Bilgisayarlı Kalıp Sisteminde Etek Kalıpları, Bilgisayarlı Kalıp Sisteminde Bluz Kalıpları, Bilgisayarlı Kalıp Sisteminde Pantolon Kalıpları, Bilgisayarlı Kalıp Sisteminde Serileme, Bilgisayarlı Kalıp Sisteminde Pastal Planı.
Seçmeli Ders MOD2011 GİYSİ TARİHİ 2 0 3
Doğal ve Yapay Elyaf Bilgisi, Dokuma, Örme ve Nonwoven ve Baskılı Kumaşların Tarihsel İncelenmesi,Giysinin İlkçağ, Ortaçağ, Yaniçağ, Yakınçağ Medeniyetlerine Göre İncelenmesi, Giysinin Coğrafi ve Kültürel Özelliklerine Göre İncelenmesi, Giysinin Dinsel, Etnografik ve Folklorik Açıdan Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi, Türk Giysi Tarihinde Selçuklu Dönemi, Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi.
Seçmeli Ders MOD2015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GİYSİ TASARIMI 1 2 3
Geometrik Çizim Komutları, Düzenleme Komutları, Renklendirme Komutları, Kaydetme Komutları, Bilgisayarda İnsan Figürü Çizme, Bilgisayarda Giysi İllüstrasyonu Yapma, Bilgisayarda Dokulandırma ve Renklendirme Yapma, Bilgisayarda Mesleki Teknik Çizim, Dikiş Türlerini Çizme, Yardımcı Malzemeleri Çizme, Dikiş Türlerini Teknik Çizim Üzerine Çizmek, Yardımcı Malzemeleri Teknik Çizim Üzerine Çizmek, Sunum Dosyası Hazırlamak.
Seçmeli Ders MOD2017 DEKORATİF DERİ TEKNİKLERİ 2 2 3
Ürün ve Model Seçmek, Deride Kullanılan Araç ve Gereçleri Kullanmak, Kesme Yapmak, Derinin İnceltilmesini Sağlamak, Deride Ek Yapmak, Deride Sertleştirme Yapmak, Deride Kenar Çevirme Yapmak, Deride Birleştirme Yapmak, Deride Büzgü Yapmak, Deride Süsleme Yapmak, Deride Astarlama Yapmak, Takı Yapmak, Kemer Yapmak, Çanta Yapmak, Deriden Ev Aksesuarları Yapmak.
Seçmeli Ders MOD2019 KONFEKSİYONDA KALİTE KONTROL 3 0 3
Hammadde Kontrolü Yapmak, Yardımcı Malzeme ve Aksesuar Kontrolü Yapmak, Ürün Kontrol Yöntemlerini Belirlemek, Kesim Bölümünde Kontrol Yapmak, Üretimde Kontrol , Sevkiyat Kontrolü , Kalite Kontrol Sonuçlarını Değerlendirmek.
Seçmeli Ders MOD2021 İŞLETME YÖNETİMİ I 3 0 3
Mikroekonomi, Makroekonomi, İş Fikri Geliştirme Süreci, Yatırım, Yapılabilirlik Etütleri, İşletme ve Çevre İlişkileri, Talep Tahminleme, İşletmenin Kuruluş Yeri, Hukuksal Yapılarına Göre İşletmeler, Kapasite, Maliyet, Gelir ve Gider Kavramı, İş Yeri Düzeni ve Üretim Planlaması, İşletme Kurulum İşlemleri, İş Yeri Açılışı.
Seçmeli Ders MOD2023 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 0 3
Kalite , Standart ve Standardizasyon, Standartların Önemi,Yönetim Kalitesi ve Standartları, Çevre Standartları , Kalite Yönetimi Temel Kavramları , Stratejik Yönetim , Yönetime Katılma, Süreç Yönetim Sistemi, Kaynak Yönetimi Sistemi, EFQM Mükemmellik Modeli.
Seçmeli Ders MOD2025 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 1 3
Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme, Sunuma Hazırlanma, Sunum.
Seçmeli Ders MOD2027 MARKA YÖNETİMİ 2 0 3
Pazar Araştırmasının Tanımı ve Kapsamı,Pazar Araştırmasının Faydası ve Günümüzde Kullanılma Nedenleri, Pazar Araştırmasının Amacı, Pazarlama Araştırma Süreci, Pazar Araştırmasındaki Başlıca Veri Toplama Metodları, Markalaşmanın Tanımı, Giyside Markalaşmanın Önemi, Pazarlamada Markalaşma Fonksiyonları, Pazarlamada Marka Yönetimi ve Marka Yapılandırma, Markalaşmanın Başarısını Etkileyen Faktörler, Pazarlamanın Tanımı ve Fonksiyonları, Pazar Çeşitleri, Pazarlama Stratejileri, Giysi Pazarlama Süreci, Giyside Sunum Yapmanın Önemi, Sunum Çeşitleri.
Seçmeli Ders MOD2029 ÇOCUK GİYSİ KALIPLARI 2 1 3
2 ve 6 Yaş Temel Beden Kalıbı, 2 ve 6 Yaş Elbise Kalıbı, 2 ve 6 Yaş Pantolon Kalıbı, 2 ve 6 Yaş Model Uygulamalı Pantolon Seri Çizimi, 12 ve 16 Yaş Tişört Kalıbı, Tişört Seri Çizimi,12 ve 16 Yaş Çocuk Tayt Kalıbı, Tayt Seri Çizimi, 12 ve 16 Yaş Çocuk Tayt ve Body Kalıbı, Body Seri Çizimi.
Seçmeli Ders MOD2031 GELENEKSEL NAKIŞLAR 1 3 3
Süslemenin tanımı, özellikleri ve kullanım yerleri, nakış yapımında kullanılan malzemeleri seçme, kumaşı işlemeye hazırlama, deseni kumaşa aktarma, Türk işi iğneleri, Ajur teknikleri, Türk işinde kullanılan yardımcı iğne teknikleri, Türk işi tekniğinde kenar temizleme, hesap işi iğneleri, hesap işinde kullanılan yardımcı iğne teknikleri, hesap işi tekniğinde kenar temizleme, tel kırma teknikleri, ürünleri kullanıma hazırlama, ütü, kalite kontrol
Zorunlu Ders MOD2035 GİYSİ ÜRETİMİ I 0 4 4
Kumaş Serimi Yapmak, Kesim Yapmak, Üretime Hazırlık İşlemleri Yapmak, Düz Sanayi Dikiş Makinelerini Dikime Hazırlamak, Düz Sanayi Dikiş Makinesini Kullanmak, Düz Sanayi Dikiş Makinesinin Temizlik ve Bakımını Yapmak, Overlok Makinasını Kullanmak, Overlok Makinesinin Temizlik ve Bakımını Yapmak, Ütü Ve Ütüleme Ortamı, Ürün Ütüsü, Etek Yırtmacı Teknik Çalışmaları, Fermuar Teknik Çalışmaları, Kemerle Bel Temizleme Teknik Çalışmaları, Kemersiz Bel Temizleme Teknik Çalışmaları, Etek Kesimi Yapmak, Etek Dikimi Yapmak, Etek Son Ütü ve Son Kontrolü Yapmak.
Staj Dersi MOD2037 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
Yaz stajı uygulaması, II.yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.
Seçmeli Ders MOD2039 KARİYER PLANLAMA 1 1 3
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
Seçmeli Ders USD2073 DEKORATİF DERİ TEKNİKLERİ 2 2 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MOD2002 DRAPAJ 2 2 3
Drapajın Tanımı, Drapaj Yönteminin Giyimdeki Yeri ve Önemi, Drapaj Çalışmayı Gerektiren Durumlar, Drapaj Çalışmada Kullanılan Malzeme ve Araç Gereçler, Drapaj Çalışmasında Ön Hazırlık İşlemleri Manken Ve Malzemeleri Kullanıma Hazırlama İşlemleri, Drapaj Çalışırken Dikkat Edilecek Noktalar, Temel Etek Drapajı Çalışma İşlemleri, Temel Etek Drapajını Kalıba Dönüştürme, Asimetrik Etek Drapajı , Asimetrik Etek Drapajını Kalıba Dönüştürme, Temel Beden Drapajı , Temel Beden Drapajını Kalıba Dönüştürme, Bluz Drapajı, Bluz Drapajını Kalıba Dönüştürme, Elbise Drapajı, Elbise Drapajını Kalıba Dönüştürme.
Zorunlu Ders MOD2004 GİYSİ TASARIMI II 0 4 4
Çocuk ve Erkek Giysi Tasarımı, Tema Belirleme, Hikaye Panosu Hazırlama, Renk Panosu Hazırlama, Model Geliştirme, Giysinin Modelinin Seçimi, Modelden Model Geliştirme, Amaca Uygun Çizilen Giysi Model ve Aksesuarını Seçme, Üretim Sürecini Planlama, Giysi Modeline Karar Verme, Seçilen Modelin Teknik Çizimin Yapma, Giysiyi Siluete Giydirme, Seçilen Modelin Kalıbını Hazırlama, Örnek Ürün Hazırlama, Gerçek Ürün Hazırlama, Sunum Dosyası Hazırlama.
Zorunlu Ders MOD2006 GİYSİ ÜRETİMİ II 0 4 4
Bluz Kapanma Payı Dikimi, Yaka Dikimi, Kol Ağzı Temizleme İşlemleri, Bluz Kesimi Yapmak , Bluz Dikimi Yapmak, Bluz Son Ütü Ve Son Kontrolü Yapmak, Elbise Kesimi Yapmak , Elbise Dikimi Yapmak, Elbise Son Ütü Ve Son Kontrolü Yapmak, Pantolon Yan Cep Teknik Çalışması, Patletli Fermuar Teknik Çalışması, Kadın Pantolon Kesimi , Kadın Pantolon Dikimi , Kadın Pantolonu Son Ütü Ve Son Kontrolü.
Seçmeli Ders MOD2008 KİŞİYE ÖZEL GİYSİ TASARIMI 2 1 3
Kişiye Özel Giysi Tasarımı Hakkında Genel Bilgiler, Hangi Amaçla Kullanılacağını Tespit Edilmesi, Kişiye Özel Giysiyi Giyecek Kişinin Vücut Tipine Göre Model Belirlenmesi, Çiziminin Ve İllüstrasyonunun Yapılması, Kişiye Özel Giysi Tasarımının Amacına Uygun Kumaş Tipinin Belirlenmesi, Uygun Aksesuarlarını Belirlenmesi, Kalıp Hazırlama Tekniklerine Göre Kalıbın Hazırlanması, Uygun Kumaş Seçilen Ve Kişiye Özel Tasarımın Kesiminin Yapılması, Provasının Yapabilmesi, Dikiminin Yapabilmesi, Kişiye Özel Giysi Tasarımını Aksesuarları İle Birlikte Hazır Hale Getirilmesi.
Seçmeli Ders MOD2010 ÜRETİM PLANLAMA 2 0 3
İşletme Organizasyonu, Çalışma Ortamını Düzenleme, Üretim Sistemleri, Üretimde Maliyet Hesapları, Üretim Planlama, İş Etüdü.
Seçmeli Ders MOD2012 SUNUM TEKNİKLERİ 1 1 3
Tanıtım Etkinliklerine Katılma, Defile Düzenleme, Katalog Hazırlama, Vitrin Hazırlama, Portfolyo Türleri ve Tasarımı, Malzeme Bilgisi, Sunum Yapma.
Seçmeli Ders MOD2014 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKSTİL TASARIMI 1 2 3
Geometrik Çizim Komutları, Düzenleme Komutları, Renklendirme Komutları, Kaydetme Komutları, Bilgisayarda Dokuma Kumaş Oluşturma, Bilgisayarda Örme Kumaş Oluşturma, Baskı Deseni Oluşturma, Hazır Desen Üzerinden Baskı Deseni Oluşturma, Efekt Oluşturma, Giydirme Komutlarını Kullanma
Seçmeli Ders MOD2016 NAKIŞTA FANTAZİ SÜSLEME 2 2 3
Kumaşı İşlemeye Hazırlama, Kurdela Nakışı Teknikleri, Yardımcı İğne Teknikleri, İngiliz Danteli Şeridi Örme, İngiliz Danteli Tekniğini Uygulama, File İşi İşlemek, Ürünü Kullanıma Hazırlama.
Seçmeli Ders MOD2018 PROJE GELİŞTİRME 1 1 3
Proje Konusu Belirlemek, Bilgi Toplamak, Projeyi Planlamak, Projeyi Yürütmek, Projeyi Değerlendirmek ve Rapor Yazmak, Projeyi Sunmak.
Seçmeli Ders MOD2020 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 3 0 3
Kalite, Standart ve Standardizasyon, Standartların Önemi, Yönetim Kalitesi ve Standartları, Çevre Standartları, Kalite Yönetimi Temel Kavramları, Stratejik Yönetim, Yönetime Katılma, Süreç Yönetim Sistemi, Kaynak Yönetimi Sistemi, Üretimde Kalite Kontrol, Muayene ve Örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar
Seçmeli Ders MOD2022 İŞLETME YÖNETİMİ II 3 0 3
Planlama Kavramı, Örgütleme, Yöneltme Yürütme, Koordinasyon Eşgüdümleme, Denetim, İş Analizi, İnsan Kaynakları Planlaması , İşgören Bulma , İşgören Seçme, Oryantasyon Eğitimi , İşgören Değerleme , Eğitim Yöntemleri, Kariyer Planlaması , İş Değerleme , Ücretlendirme, Üretim Planlaması, Üretim Örgütlemesi , Kapasite Ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirleme, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma, Tutundurma Politikaları , Dağıtım Politikaları, Müşteri İlişkileri, Gelir Ve Gider Kavramları, Borç Ve Alacak, İşletme Varlıkları, İşletme Kaynakları.
Seçmeli Ders MOD2024 ERKEK GİYSİ KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ 2 1 3
Temel Erkek Gömleği Kalıbı, Erkek Gömleği Kol ve Manşet Kalıbı, Erkek Gömleği Yaka, Kapanma Payı ve Cep Kalıpları, Model Uygulamalı Erkek Gömleği Kalıbı, Model Uygulamalı Erkek Gömleği Seri Çizimi,Temel Erkek Pantolon Kalıbı, Kalıp Uygunluk Kontrolü, Vücut Tiplerine Göre Erkek Pantolon Kalıbında Yapılan Düzeltmeler, Erkek Pantolon Seri Çizimi, Model Uygulamalı Erkek Pantolon Kalıbı, Model Uygulamalı Erkek Pantolonu Ana ve Yardımcı Malzeme Hesaplamaları, Temel Erkek Yeleği Kalıbı, Model Uygulamalı Erkek Yeleği Kalıbı.
Seçmeli Ders MOD2026 ÖZEL AMAÇLI GİYSİ KALIPLARI 2 1 3
Sporcu Giysileri, Sporcu Giysisi Kalıpları, Mesleğe Yönelik Forma Üniformalar, Forma Üniforma Kalıpları, Kostümler, Kostüm Kalıpları, Kostüm Uygunluk Kontrolü, Kostüm Ana ve Yardımcı Malzeme Hesabı, Şalvar, Göynek, Cepken, Kaftan.
Seçmeli Ders MOD2028 MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ 2 0 3
Müşteri kavramı ve müşteri tipleri, iletişim yöntemleri ve iletişim kurma süreci, müşteri ilişkileri yönetimi kavramı, müşteri ve tüketici davranışları, satın alma süreci, güzel ve etkili konuşma, yüz yüze iletişim, ikna etme yöntemleri, güven yaratma, müşteri değeri yaratma kavramı, müşteri hizmet sistemi, müşteri şikayetleri ve hakları, kaybedilen müşterilerin kazanılması stratejileri, müşteriyi elde tutma programları
Seçmeli Ders MOD2030 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 3
Simgesel iletişim, yüz ve vücut tipleri ve genel özellikleri, giyside kullanılan stiller ve özellikleri, giysi seçimini etkileyen faktörler, giysi hazırlamada kullanılan ana ve yardımcı malzemelerin genel özellikleri, etiket okuma, kişisel imaj oluşturma stratejileri, yerine göre giyim kuralları
Staj Dersi MOD2038 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
Yaz stajı uygulaması, II.yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2070 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 1 2 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4