Hedefleri
Programın Hedefleri

1 : Moda, giysi tasarımı ve üretimi alanlarını tanıtmak
2 : Moda tasarımı alanında çalışan tasarımcıların üretim teknikleri hakkında temel bilgileri kazandırmak
3 : Giyim üretimi yapan işletmelerin üretim yapıları hakkında temel bilgileri kazandırmak
4 : Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları ve etkinlikleri takip edebilme ve bunlardan edindiği bilgi ve izlenimleri gerekli yerlerde kullanabilme yeteneği kazandırmak
5 : Giysi tasarımı sürecinde oluşabilecek darboğazları giderebilme yeteneği kazandırmak
6 : Alanını ilgilendiren konularda araştırma yapabilme ve bunları sunabilme yeteneği kazandırmak

Son Güncelleme Tarihi:02.07.2018