Yayınlar
SCI, SSCI, AHCI İndeksleri Dışında Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri /Özet Kitabında (Proceedings) Yer Alan Bildiriler

• Demir, N., Durdu Zor, S., Gökkaya Tüysüz, A. G. ve Sakarya, M. (2012). Çalışan Kadınların Giysi Tercihlerinde Yaşadıkları İlin Kültüründen Etkilenme Durumları: Niğde Üniversitesi Örneği, I. Uluslararası Niğde Kültür Sempozyumu, Niğde.

• Sakarya, M., Gökkaya Tüysüz, A. G., Durdu Zor, S. ve Demir, N., (2012). Geleneksel Niğde Kadın Giysileri, I. Uluslararası Niğde Kültür Sempozyumu, Niğde. 

• Kızılkaya, H.T., Dursun, Ü. ve Diğerleri….(2005).Tekstilde Meslek Dersleri Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Teknikleri   -Animasyon Tekniği-,Sözlü Bildiri,  I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, Mayıs 2005, İstanbul  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri /Özet Kitabında Yer Alan Bildiriler


• Kızılkaya, H.T. ve  Dursun, Ü. (2008). Niğde ve Aksaray Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Konfeksiyon İşletmelerinin Değerlendirilmesi-5084 Sayılı Teşvik Kanunu Sonrası-, Sözlü Bildiri, Niğde Tekstil Sempozyumu, Niğde


Diğer Yayınlar

• Kızılkaya, H.T.  ve Dursun, Ü. (2005) Geçmişten Günümüze Deri, Vizyon Tekstil Dergisi  Özel Sayısı, AnkaraÇalıştaylar

• Demir, N. (2012). DrapeÇalıştayı. I. Uluslararası Antalya Moda ve Tekstil Tasarımı Bienali. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü, Çalıştay, Antalya.


Sanat ve Tasarım Etkinlikleri (Sergi, Defile vb.)

Dursun, Ü. (2017 ) Avanos Belediyesi ” ANADOLU ” Temalı Uluslararası Davetli Karma SergiAvanos Belediyesi, Avanos

Dursun, Ü. (2017 ) II. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

Dursun, Ü. (2017 ) Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, Kırıkkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi, Antalya

Dursun, Ü. (2017 ) Uluslararası Jürili Davetli Plastik Sanatlarda Kültürel Miras Sergisi Selçuk ÜniversitesiTurizm Fakültesi, Konya

Dursun, Ü. (2018 ) Exhibition of II. International rating Academy Congress on Hope Plastik Sanatlar Sergisi Çanakkale Kepez Belediyesi ve RatingAcademy,Çanakkale

Dursun, Ü. (2018 ) I. Uluslararası Panorama sanat kampı” etkinlikleri kapsamında düzenlenen ”Uluslararası Jürili Karma Sergi”, El sanatları Derneği, Akdeniz Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi, Antalya /Side

Dursun, Ü. (2018 ) II.Uluslararası Balık Festivali, Elsanatları Derneği, Milas Kaymakamlığı, MUĞLA / Milas 

Dursun, Ü. (2018 ) 2. Uluslararası Sanat ,Estetik Sempozyumu ve Sergisi,Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi, Elazığ

Dursun, Ü. (2019) İskenderun Teknik Üniversitesi 15 Temmuz Milli Direniş Sergisi

İskenderun Meslek Yüksekokulu, İskenderun Tekni Üniversitesi, İskenderun

Dursun, Ü. (2019) Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ulusal Sanat Buluşması II

Sinop Üniversitesi, Sinop


Dursun, Ü. (2020) I.Uluslararası Kahramanmaraş Tarih,Kültür,Sanat Sempozyumu ve Sergisi,Cumhurbaşkanlığı HimayelerindeKahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Kahramanmaraş

Demir, N. (2016).  “Türk Dünyası Desenleri ve Giysilerinden Esintiler” Temalı Defile (9 adet eserle katılım), III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu- Bakü Hilton, Bakü/Azerbaycan. 

Demir, N.(2012).  “Modern Çizgiler”, Niğde YöresiGeleneksel Kadın Giysilerinin Minyatür Modernizeleri Karma Sergisi, 2. Niğde Tanıtım Günleri,  Ankara.

Demir, N. (2018) ”Renklerin Dansı” I. Uluslararası  Panorama Sanat Kampı Etkinlikleri ( Sergi, Konferans, Workshop), Antalya/Side.

Demir, N. (2017) ”Yakut” II. Uluslararası Jürili 19 Mayıs Karma Sergisi, Isparta.

Demir, N. (2017) ”Masumiyet” Anadolu Uluslararası Davetli Karma Sergi, Nevşehir/Avanos.

Demir, N. (2017) ”Armoni” Renk-Doku Uluslararası Jürili Karma Sergisi, Konya.

Demir, N. (2017)  ”Bir Efsane” VII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Azerbaycan/Bakü.

Demir, N. (2017)  ”Rüya” Öz-Gün II. Uluslararası Davetli Karma Sergisi, Almanya/Mannheim.

Demir, N. (2018)  ”Umut” Balık Temalı Uluslararası Jürili Karma Sergi, Muğla/Milas.

Demir, N. (2018)  ”Işık” 8Mart Dünya Kadınlar Günü Uluslararası Karma Sergisi, Çankırı.

Demir, N. (2018)  ”Gök Sarmaşık”  Denizli Ulusal El Sanatları Kongresi, Denizli.

Demir, N. (2019)  ”Kıymetkar” ”Başkalaşım” Uluslararası Karma Sergi, Niğde.

Demir, N. (2019)  ”Tanyeri” Başkalaşım Uluslararası Jürili Karma Sergi, Niğde.   


Son Güncelleme Tarihi:19.06.2020