Beceri ve Yetkinlikler
Alana Özgü Beceri Ve Yetkinlikler
1 : Farklı malzemeler ile giysi ve giyim aksesuarı üretimi için gerekli ana ve yardımcı malzemeler ile makineleri tanımlayabilme ve kullanım alanlarını bilme
2 : Temel renk, biçim ve tasarım ögelerini tanıma ve bunları yeni moda trendlerini oluşturabilecek giysi ve aksesuar tasarımında kullanabilme, artistik ve teknik giysi çizimlerini yapabilme
3 : Modadaki yeni eğilimleri ve geçmiş dönemlerin moda anlayışındaki farklılıkları takip ederek yorumlayabilme, bundan yola çıkarak giysi kreasyonları hazırlayabilme ve bunların pazarlanması sürecini planlayabilme
4 : Hazırladığı giysilerin baz kalıplarını çıkarabilme, bunlara model uygulayabilme ve serilerini oluşturabilme
5 : Giysi ve giyim aksesuarı üretiminin tüm aşamalarını sırasıyla bilme ve proses analizlerini hazırlayabilme
6 : Tasarım ve üretim için gerekli hazırlıklarını yaptığı giysileri dikebilme ve bunlarla ilgili maliyet unsurlarını hesaplayabilme
7 : Bilgisayarda giysi ve aksesuar tasarımı yapabilme, bu tasarımların kalıplarını hazırlayabilme ve üretim süreci ile ilgili aşamaları yapabilme
8 : Özel amaçlı giysi üretim yöntemlerini uygulayabilme
9 : Bir hazır giyim işletmesinin verimli şekilde çalışabilmesi için gerekli makine, işçi ve çalışma ortamı düzenlemesini yapabilme
10 : Giysiyi tamamlayan aksesuarların tasarımını ve üretimini yapabilme
11 : Ürünleri satış yerlerinde ve görsel sunumlarda sergileyebilme becerisi elde etme
12 : Üretimde karşılaşılabilecek sorunları ve çözüm yollarını bilme

Genel Yetkinlikler

1 : Mesleğe ilişkin temel bilgi
2 : Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi
3 : Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi
4 : Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği
5 : Uyumlu çalışma davranışları geliştirmesi
6 : İş görevleri ile ilişkili olarak sorun çözme davranışı
7 : Bilgi kullanma ve iletme yeteneğini geliştirmesi 
Son Güncelleme Tarihi:02.07.2018