GZFT Analizi
Gzft Analizi

Güçlü Yanlar
1 : Yeterli sayıda öğretim elemanı kadrosunun bulunması
2 : Öğretim elemanlarının genç, dinamik ve takım olarak çalışabilme ruhuna sahip olması
3 : Modern ve yeterli bir uygulama atölyesinin bulunması
4 : Programın Türkiye’de geçerli ve prestijli mesleklerden biri olması
5 : Mezunların hem tasarım hem de üretim konusunda yeterliliğe sahip olması
6 : Yüksekokuldaki diğer programlarla olan işbirliği imkânları
7 : Takım çalışmalarının rahatlıkla yapılabilecek olması

Zayıf Yanlar
1 : Yayın sayısının azlığı
2 : Mesleki organizasyonlara ulaşmada yaşanan güçlükler
3 : Proje sayısının azlığı
4 : Takım çalışmaları sonucunda yayın yapamamak
5 : Yurt dışına Erasmus aracılığıyla giden öğretim elemanının olmaması

Fırsatlar
1 : Yeterli fiziki alt yapının var olması
2 : Uyumlu bir çalışma ortamının olması
3 : Sosyal açıdan diğer programlarla olan iyi iletişim ve saygınlık
4 : Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite

Tehditler
1 : Öğretim Üyesinin bulunmaması
2 : Programın Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanmaması
3 : Programa Erasmus aracılığıyla yurt dışından öğrenci gelmemesi

Son Güncelleme Tarihi:02.07.2018