Genel Bilgi

MODA TASARIMI PROGRAMI

 Moda Tasarımı Programı 2010 - 2011 eğitim-öğretim yılında ön lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır.

Moda Tasarımı Ön Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. 3 Öğretim Görevlisinden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programından oluşmaktadır.

Programda, Ön Lisans öğrencileri ilk yılı İngilizce, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi zorunlu derslerin yanında,  Moda Resmi ve İllüstrasyonu, Kalıp Hazırlama, Moda, Moda Eğilimleri, Temel Sanat Eğitimi, Konfeksiyon Üretim Teknolojisi derslerle programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla ( Giysi Tasarımı, Giysi Üretimi Drapaj Moda Pazarlama, Kişiye Özel Giysi Tasarımı, Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama, Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı) ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı olarak geçen öğrenciler  Moda Tasarımı Programdan Teknik Eleman olarak mezun olurlar.

Bölüm Öğrencilerimiz;

Bilgisayarlı Giysi, Moda ve Tekstil Tasarımı dersleri 2013 - 2014 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Adobe Illustrator ve Photoshop  programları ile günümüz teknolojisine katkı sağlayacak Moda Tasarımcısı olarak yetiştirilecektir.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Moda Tasarım Bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı Moda Tasarımcıları yetiştirmektir. İleri teknolojiye sahip Photoshop ve Illustrator programlarıyla buluşturulan öğrencilerimize, öğrenimleri sürecinde endüstride hem Moda alanında aktif olarak çalışma olanağı sağlamaktır.

Hedef

Moda Tasarım programının hedefi, öğrencileri, profesyonel kariyer olarak moda endüstrisi için yetiştirmektir. Programın ilgi alanı, öğrencilerin moda tasarım aşamalarını ve moda tasarım ile ilgili kavramları anlamasını sağlamaktır. Öğrencileri fonksiyonel ve görsel kimlik yetenekleri ile donatmayı hedefler, tasarımcı olmak için tasarım aşamaları konusunda teşvik eder.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere MODA TASARIMI TEKNİKERİ ÖNLİSANS derecesi verilecektir.

Moda Tasarımı Programı  Ön lisans programı 120  ECTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan ikinci kademe (second cycle) ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde  tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda,  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey " yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, Moda Tasarımı Programına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  TYT puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48 
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Moda Tasarımı; gerçek bir sanatsal çalışma gerektiren ve dünyada “Türk Markası” olarak hatırlanacak ürünlerde ilk sırada gelmesi için gerekli özelliklere ve altyapıya sahip bir alandır. Bu alanda eğitimli işgücü için; yeni bir bakış açısı ile farklı anlayışlar geliştirip modadaki eğilimleri yorumlayabilen, yeni koleksiyonlar hazırlayıp bunların üretilmesi sürecinde çalıştığı işletmede üretim yöneticilerine yardımcı eleman olarak üretimi yapılacak modellerin teknik ve artistik çizimlerini yapabilen, çizilen modellerin kalıplarını hazırlayarak serileştiren ve üretim sürecinde oluşacak darboğazları giderebilecek çözümler üretebilen elemanlar yetiştirmek hedeftir.

Moda Tasarımı Programı ön lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde QF-EHEA: Kısa Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazandıran programdır.

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre  sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

ISCED Eğitim Alan Kodu: 21 - Sanat

ISCED Program Yeterlilik  Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): 21, Alt Categorisi: 214 - Akademik ağırlıklı ön lisans derecesi

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 21 - Tasarım

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "5. Düzey" ön lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Moda Tasarımı Programı, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Laboratuvar
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bu bölümden mezun olanlar MODA TASARIM TEKNİKERİ unvanı alırlar. Mezun öğrenciler serbest tasarım teknikeri olarak çalışabildikleri gibi, moda ve hazır giyim sektöründe, tasarım stüdyolarında, sahne sanatları ile ilgili resmi ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumları ile daha pek çok alanda tasarımcı olarak çalışabilirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

Moda Tasarımı Programı Ön Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

·         Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

·         4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

·         30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak üst kademeye kabul edilmektedirler. Ayrıca ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Lisans Programlarına 3.sınıftan itibaren sınavsız kayıt hakkına sahiptirler.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

Moda Tasarımı Programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

·    Ara Sınav

·    Genel Sınavı

·    Telafi Sınavı

·    Ödev Değerlendirme

·    Bilgisayarla Sunum Yapma

·    Uygulama

Sınavlar:

Öğrencilerin, Moda Tasarımı Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen ön lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve Genel sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, genel sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm ön lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev veya genel sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve genel) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için  “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Moda Tasarımı Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

·         Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

·         4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

·         30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Moda Tasarımı Programı Ön Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir

Son Güncelleme Tarihi:23.10.2023