Birim Kalite Komisyonu


Birim Kalite Komisyonu                                                        
1 Prof. Dr. Hakan DEMİR (Müdür)
2 Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin BAĞCI (Üye) 
3 Öğr. Gör. Hakan KOCA (Üye) 
4Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DUMAN (Üye) 
5Prof. Dr. Hakan DEMİR (Üye) 
6Öğr. Gör. Cem SAKARYA (Üye)
7Dr. Öğr. Üyesi Seyit Okan KARA (Üye) 
8Prof. Dr. Mustafa BOĞA (Üye) 
9Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KILAR (Üye) 
10Öğr. Gör. Ramazan DAĞDAŞ (Üye) 
11Öğr. Gör. Hüseyin Haluk ŞENGEZER (Üye) 
12Öğr. Gör. Sedat ŞAHİN (Üye)
13Dr. Öğr. Üyesi Bilge GÜLER (Üye)
14Öğr. Gör. Halit İlhan SÜRÜCÜ (Üye)
15Osman ÜLGER (Raportör)

Son Güncelleme Tarihi:06.12.2021