Müdür Mesajı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu, Niğde ilinin Bor ilçesinde 2 profesör, 2 doçent, 8 doktor öğretim üyesi ve 36 öğretim görevlisi toplam 48 öğretim elemanı ile bölgemize hizmet vermektedir. Bünyesinde 9 bölüm bulunan bir meslek yüksekokulu olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir.  Bu bölümler Bilgisayar Teknolojileri, Makine ve Metal Teknolojileri, Elektrik ve Enerji, Elektronik ve Otomasyon, Gıda İşleme, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri, Mimarlık ve Şehir Planlama, Veterinerlik ve Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri'dir.

Bölümlerin disiplinler arası birlikte çalışması öğretim etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerinde gelişmesini sağlamakta, Üniversitemiz bölgenin sanayi ve hayvancılık alanlarında çalışmalarına büyük önem vermektedir.  Toplum taleplerine uyum göstererek, ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla, ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında onurla temsil etmektedir.

Bor Meslek Yüksekokulu, aslî görevi olan eğitim ve öğretimle beraber, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, demokratik ve katılımcı bir öğretimi amaç edinmekte, gençlerimizi bu hedefler doğrultusunda geleceğe hazırlamaktadır.  Bunu yaparken, akademik kadrolarımızda başarılı hizmetler veren 48 öğretim elemanı ve 13 idari personeli çeşitli birimlerde istihdam etmektedir.  Mezunlarımızın, kamu ve özel sektör de, yurtiçi ya da yurtdışında ya da kendi işletmelerinin başında, Üniversitemizin adını onurla taşımaktadır.  Çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat ve spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmaktadır. Aynı zamanda; öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermekte; eğitimin kalitesini artırmayı ve bilgi akışını sağlamayı amaçlamaktayız.

Prof. Dr. Hakan DEMİR
Bor Meslek Yüksekokulu Müdürü


Son Güncelleme Tarihi:28.11.2023