Projeler
 • Antalya’nın Korkuteli yöresi keçilerinde Neospora caninum antikorlarının prevalansı
 • Kapadokya Yöresinde Ekoloji Temelli Yaz Kampı , TUBİTAK projesi,  Proje No: 111B191.
 • Kayseri'de satışa sunulan pastırmaların mikrobiyolojik kalitesi ve satış yerlerindeki muhtemel kontaminasyon kaynakları üzerine etkili risk faktörlerinin araştırılması
 • Niğde İlinde Satışa Sunulan Çiğ İnek Sütü ve Peynirlerinde Brucella abortus Prevalansının ve Biyovarlarının Konvansiyonel Yöntemlerle ve Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi.
 • Niğde ilinde satışa sunulan koyun sütü ve peynirlerinden Brucella melitensis ve biyotiplerinin izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu
 • Niğde İlinde Yetiştirilen Holstein Irkı İneklerde Sütteki Somatik Hücre Sayısı ile Memenin Yapısal Özelliklerinin Subklinik Mastitis, Süt Verimi ve Süt Kompozisyonu Üzerine Etkisi
 • Niğde Mezbahasında kesilen koyunlarda anti-Toxoplasma gondii antikorlarının ELISA testi ile araştırılması
 • Niğde Yöresi Keçilerinde Neospora caninum’un Seroprevalansı
 • Niğde Yöresinde Atlarda Neospora caninum’un Seroprevalansının Araştırılması
 • Niğde Yöresinde Atlarda Theileria equi ve Babesia caballi'nin Seroprevalansının Araştırılması
 • Niğde Yöresinde Koyun ve Keçilerde Theileria ve Babesia Türlerinin Mikroskopik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
 • Niğde Yöresinde Koyunlarında Oestrus ovis Enfestasyonunun Epidemiyolojisi
 • Niğde Yöresinde Mezbahada Kesilen Sığırlarda Hypodermosis
 • Niğde Yöresinde Tüketime Sunulan Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması
 • Yaz mevsiminde iklim ve çevrenin erkek arıların sperma kalitesi üzerine etkisi BAP projesi, SSB2013/02 Devam ediyor


Son Güncelleme Tarihi:13.12.2016