Program Çıktıları

PÇ 1- Beslenme ve Diyetetik Bölümü alanında “Diyetisyenlik” mesleğinin gerektirdiği Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplum Beslenmesi ve Toplu Beslenme Sistemleri alt alanları hakkında yeterli bilgi birikimi ile teorik, klinik ve pratik bilgileri kullanma becerisi kazanır.

PÇ 2- Alanında amacına uygun güncel bilimsel veri kaynakları ile araçlarına ulaşma yöntemlerini hayat boyu öğrenme ilkesine bağlı olarak etkin bilişim teknolojileri aracılığıyla kullanmayı bilir.

PÇ 3- Beslenme ve Diyetetik alanında karşılaşacağı sorunları tanır ve uygun teknolojiyi ve kanıta dayalı bilgiyi sorunu çözmek için kullanır.

PÇ 4- Alanında ilgili diğer disiplinlerle birlikte bireysel ve/veya ekip çalışmasının bir parçası olarak ulusal ve uluslararası platformlarda etkin iletişim becerilerini kullanarak çalışır.

PÇ 5- Alana özgü yöntemlerle deney, araştırma, proje ve saha çalışması tasarlama becerilerini kazanarak veri toplama, sonuçlarını doğru analiz etme ve raporlama becerisi kazanır.

PÇ 6- Yaşamın her evresinde bireyin ve toplumun sağlığı için edindiği mesleki becerilerini etk kurallara uygun olarak beslenme eğitimi, tıbbi beslenme tedavisi, hasta/sağlıklı gruplara beslenme önerisi geliştirme, hastalıkların önlenmesinde besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması için kullanır

PÇ 7- Beslenme ve Diyetetik uygulamalarının bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde etkilerinin ve hukuki sonuçlarının farkındadır.

PÇ 8- Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi olma

PÇ 9- Mesleki etik ilkelerine uygun davranır.

PÇ 10- Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ülkesine karşı mesleğinin gerektirdiği sorumluluklarının bilincindedir ve bu doğrultuda meslektaşlarına ve çevresine örnek teşkil eder.

PÇ 11- Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma

Son Güncelleme Tarihi:03.06.2021