Hedefleri

1. Beslenme ve Diyetetik eğitim programı kapsamında gerekli olan mesleki tüm bilgi ve beceriyi kavramak ve uygulamak.

2.  Beslenme ve Diyetetik programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi.

3. Toplumun beslenme problemlerini tanımlama ve çözme becerisi kazanma.

4. Belirlenen sorunu çözümleme ve tedaviyi planlama becerisi kazanmak.

5. Beslenme ve Diyetetik eğitimini küresel ve toplumsal açıdan düşünebilme becerisi kazanmak.

6. Verileri toplama ve analiz yapma, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi.

7. İnterdisipliner ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanmak.

8. Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.

9. Beslenme ve Diyetetik alanında ulusal ve evrensel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak.

10. Mesleki etik ve sorumluluğa sahip olma alışkanlığı kazanma.

11. Hayat boyu sürekli öğrenme davranışı kazanma.

12. Mesleğe uyum sağlama.

13. Meslekle ilgili gelişmeleri ve yenilikleri takip etme.

15. Ekip çalışması yapabilme.

Son Güncelleme Tarihi:03.06.2021