GZFT Analizi

GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

 1. Genç dinamik akademik personelinin olması
 2. Eğitim-Öğretimin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli altyapının bulunması
 3. Üniversite kütüphanesinin çeşitli veri tabanlarından online olarak tarama imkanını sahip olması
 4. Öğretim Elemanları, idari personel ve öğrenci iletişiminin iyi olması, öğrencinin akademisyenlerle rahat görüşebilmesi

Zayıf Yanlar

 1. Bazı branşlarda öğretim elemanının bulunmaması veya sayıca yetersiz oluşu
 2. Akademik personelin iş yükünün fazla olması
 3. Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması nedeniyle gelişimlerine katkıda bulunacak faaliyetlere zaman ayıramamaları
 4. Okulun kampus dışında olması

Fırsatlar

 1. Avrupa Birliği programları
 2. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite
 3. Bilime ve araştırmaya önem veren ulusal ve uluslararası büyüklükte gıda şirketlerinin ülkemize ve bölgemize gösterdiği ilginin artması
 4. Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek mekanizmalar ve teknoloji geliştirme bölgeleri (teknoparklar)
 5. TÜBİTAK desteklerindeki ve teşviklerdeki artışlar
Son Güncelleme Tarihi:24.06.2021