Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders BES1001 BESLENME İLKELERİ I 4 0 7
Bu ders kapsamında ele alınacak konular; Beslenme kavramının tanımı, yeterli ve dengeli beslenmenin önemi, besin bileşenleri, temel besin bileşenlerinin vücuttaki görevleri ve eksikliklerinin neden olduğu hasarlar, kalori hesaplama, metabolizma kavramı, tanımı, işleyişidir.
Zorunlu Ders BES1003 GENEL KİMYA 2 4 5
Bu ders kapsamında ele alınacak konular; Maddenin tanımı, ve özellikleri, atomun tanımı ve atomun temel yapısı, periyodik tablo, çeşitli kimyasal reaksiyonlar, maddenin halleri; sıvılar, katılar, gazlardır.
Zorunlu Ders BES1005 GENEL MATEMATİK 3 0 3
Kümeler, Fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev ve uygulamalı, integral ve uygulamaları.
Zorunlu Ders BES1009 KARİYER PLANLAMA 1 0 1
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün ve Anabilim Dallarının tanıtımı, mesleğin tarihçesi, mesleki etik ve etik kurallar, ders programlarının tanıtımı, öğrenci sorumlulukları ve yönetmelikler, diyetisyenlik mesleği ile ilgili uygulamalar, mesleğin görev ve sorumlulukları, dünyadaki diyetetik eğitim ve uygulama standartları, meslek örgütleri, uluslararası derneklerin tanıtımı, meslek ile ilgili temel kaynaklar ve ulaşım yolları, diyetisyenliğin çalışma alanlarının tanıtımı ve misafir diyetisyenlerle söyleşi.
Seçmeli Ders BES1015 BESLENME BİLİMLERİNİN TEMELLERİ 2 0 2
Beslenme ve sağlık (health and nutrition),Karbonhidratlar (carbohydrates),Protein ve amino asitler (proteins and amino acids),Lipitler ve yağ asitleri (fats and faty acids),Enerji metabolizması (energy requırements),Enzimler (Digestive juices),Su (Water),Mineraller (Minerals: Sodium, Potassium),Mineraller (Minerals: Iron, Iodine),Yağda Eriyen Vitaminler: (Fat- soluble vitamins: A,D),Yağda Eriyen Vitaminler: (Fat- soluble vitamins: E,K),Suda Eriyen Vitaminler: (Water – soluble vitamins tiamin, riboflavin ),.Suda Eriyen Vitaminler: (Water – soluble vitamins vitamin B12, folik asit ),Suda Eriyen Vitaminler: (Water – soluble vitamins: vitamin C; konularını kapsamaktadır.
Seçmeli Ders BES1017 TOPLUM BİLİMİ 2 0 2
Ders kapsamında ele alınacak konular; sosyoloji kavramı, sosyolojinin temel konuları, kuram ve kavramları, sosyolojik sorgulamanın yöntemi ve mantığı; toplumsal yapıyı oluşturan siyasal, ekonomik ve kültürel faktörlerin ve bireyin toplumla ilişkisinin genel ilişkisi, farklı toplumsal ve tarihsel koşulların sosyolojiyi biçimlendirişi ve zamansal, mekânsal ve hiyerarşik dönüşümler/değişimler geçirmesidir.
Seçmeli Ders BES1019 EBRU 1 1 2
Kitre ıslatmak, Toprak boya ezmek, Kitre su ayarını yapmak,Boyanın su-öd ayarını yapmak ,Battal ebru yapmak,Gel git Ebru yapmak , şal ebru yapmak Taraklı ebru yapmak, Bülbül yuvası ebru yapmak, Somaki ebru yapmak ,Hafif ebru yapmak, çiçekli ebru yapmak, ebru kağıdını kurutmak, Ebru kağıdını mühürlemek.
Seçmeli Ders BES1021 YOGA 1 1 2
Başlangıç seviyesi yoga pratiğini tanıtır, felsefesi hakkında bilgi sunar, uygulama tekniğini, nefes ve gevşeme tekniklerini öğretir.
Seçmeli Ders BES1023 GENEL İŞLETME 2 0 2
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders BES1002 ORGANİK KİMYA 3 0 3
Bu ders kapsamında ele alınacak konular; Hidrokarbonların tanımı, kimyasal yapısı, organik reaksiyonların tanımı, farklı organik reaksiyonlar, fonksiyonel gruplar, alkoller, eterler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler, aminler, amidler, karbonhidratlar, lipidler, enzim ve vitaminlerdir.
Zorunlu Ders BES1004 TEMEL PSİKOLOJİ 2 0 2
Bu ders kapsamında ele alınacak konular; psikoloji kavramının tanımı, psikoloji bilim felsefesinin anlatımı, psikolojide araştırma, inceleme, tanı yöntemleri, psikolojideki farklı yaklaşımlar, öğrenme, bellek, güdüler, duygular, bilincin değişik durumları, stres, sağlık psikolojisi, sosyal psikoloji, genel kuramlar ve pratik uygulamalardır.
Zorunlu Ders BES1006 TOPLUM VE SAĞLIK 2 0 2
Bu ders kapsamında ele alınacak konular; sağlık kavramının tanımı, sağlık üzerinde etkili olan faktörler, modern sağlık olgusu, çeşitli sağlık politikaları, farklı sağlık hizmetleri, sağlık sisteminin yönetimi, çevre sağlığı, işçi sağlığı, ruh sağlığı, özel dönemlerde sağlık sorunları (adölesan, yaşlılık, vb), anne çocuk sağlığı, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkidir.
Zorunlu Ders BES1008 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 2 0 2
Bu ders kapsamında ele alınacak konular; genetik yapı taşlarının tanıtılması, genetik faktörlerin çeşitliliği, beslenme alışkanlıklarının genetik ile ilişkisi, Hastalıkların gentik yapı ve diyet ile ilişkisi, Kişisel olarak değişiklik gösteren rahatsızlıkların (kolesterol seviyesi, besin alerjileri, kan şekeri seviyesi) genetik olarak kökenidir.
Zorunlu Ders BES1010 BESLENME İLKELERİ II 2 4 8
Vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflandırması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisiteleri. Besinlerin vitamin ve mineral içerikleri, hazırlama ve pişirme yöntemleri sırasında oluşan besin ögesi kayıpları, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri uygun şekilde laboratuvar ortamında uygulanmasıdır.
Zorunlu Ders BES1012 BESLENME ANTROPOLOJİSİ 2 0 2
Beslenmeyi etkileyen antropolojik etmenler, İnsan diyetinin orijini ve temel özellikleri, Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler
Seçmeli Ders BES1020 DÜNYA MUTFAKLARI 2 0 2
Bu ders ile birlikte; Fransız mutfağındaki teknikler ve yemekleri, İtalyan mutfağı yemekleri, Uzak Doğu ve Asya mutfak kültürüne uygun yemekler, İspanya mutfağı yemekleri, Meksika mutfağı Yemekleri, Orta Doğu mutfağı, Orta Doğu mutfağı yemekleri, Anadolu mutfak kültürü, Anadolu mutfağı yemekleri, denizaşırı ülke mutfağı ve yemekleri, Yeni yemek reçetesi araştırması, yeni yemek reçetesi tasarlanması, yeni yemek reçetesi değerlendirme, yeni yapılan yemeği tadıma sunma, yapılan yemeği fotoğraflamak konuları işlenecektir.
Seçmeli Ders BES1022 BESİN MUHAFAZA YÖNTEMLERİ 2 0 2
Gıdalarda bozulmaları önlemek ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olan patojen mikroorganizmaları inaktive/inhibe etmek amacıyla uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik muhafaza tekniklerini kapsar.
Seçmeli Ders BES1024 İŞARET DİLİ 0 2 2
Öğrenci bu derste İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. TİD alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve fiilleri öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir
Seçmeli Ders BES1026 PİLATES 0 2 2
Pilates tarihçesi, pilates egzersizlerinin ve aşamalarının tanıtılması ve kullanım alanlarının belirlenmesi
Seçmeli Ders BES1028 TIBBİ İLK YARDIM 2 0 2
Seçmeli Ders BES1030 İLETİŞİM BECERİLERİ 2 0 2
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BES2001 ANATOMİ I 2 0 5
Genel insan anatomisinin sistematik ve işlevsel olarak teorik derslerle verilmesi, anatomi atlasları üzerinden görerek çalışılması Anatomiye giriş, kemik, kas, eklemler hakkında genel bilgiler, Üst ekstremite kemikleri, eklemleri ve kasları, Üst ekstremite damar ve sinirleri, Alt ekstremite kemikleri, eklemleri ve kasları Alt ekstremite damar ve sinirleri, Kafa kemikleri, Göğüs duvarı anatomisi ve diaphragma, Boyun ön ve yan bölgeleri, Burun, Gırtlak, ana soluk borusu, akciğerler, göğüs zarı ve mediastinum, Kalp, Ağız boşluğu, çiğneme kasları ve çene eklemi, Yutak, yemek borusu, Karın ön duvarı anatomisi, karın zarı ve bölümleri, Mide İnce bağırsaklar, Kalın bağırsaklar Pankreas ve dalak, Karaciğer ve portal sistem konuları anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BES2003 FİZYOLOJİ I 2 0 5
Vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyolojisinin anlatılması, Hücre Fizyolojisi Periferik Sinir Fizyolojisi, Kas Fizyolojisi, Kan Fizyolojisi, Dolaşım Fizyolojisi, Solunum Fizyolojisi konuları anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BES2005 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I 3 2 5
Çözeltiler ve kolloid sistemler, karbonhidrat, protein ve yağların yapısı, sınıflandırılması, kimyasal özellikleri, enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, besinlerde bulunuşları ve besin sanayiinde kullanım alanları, pigmentler ile tat ve koku öğelerinin özellikleri ve işlevleri konuları anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BES2007 BESLENME BİYOKİMYASI I 3 0 4
Karbonhidrat, lipit ve protein metabolizması, hormon ve enzim fonksiyonları, nükleik asit metabolizması, metabolik regülasyon ve entegrasyon Temel kavramlar-Metabolik kontrol ve metabolizmaya giriş, Karbonhidratlar, Lipitler, Proteinler, Besin alımı ve enerji metabolizmasının regülasyonu, Metabolik Entegrasyon, Klinik Biyokimya konuları anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BES2009 GENEL MİKROBİYOLOJİ 2 2 5
Mikrobiyolojiye Giriş ve Sınıflandırma / Bakterilerin Yapısı ve Görünümü, Bakterilerin Üreme Özellikleri ve Metabolizması / Bakteri Genetiği/ Ricketsia, Chlamydia ve Mycoplasma'ların Yapısı, Virüslerin Özellikleri, Mantarların Genel Özellikleri / Parazitlerin Genel Özellikleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Antibakteriyal Ajanlar, Çevre Mikrobiyolojisi Enfeksiyon Etkenlerinin Bulaş Yolları,, Patogenez ve Normal Flora, Enfeksiyon Etkenlerinin Bulaş Yolları, İmmünolojiye Giriş, İmmün Sistemin Yapısı,Doğal Bağışıklık Mekanizmaları / Kazanılmış Bağışıklık Mekanizmaları, Sindirim Yoluyla Bulaşan Enfeksiyon Etkenleri ve Besin Zehirlenmeleri konuları anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BES2011 AKADEMİK OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ 2 0 2
Bu ders; öğrencilerin akademik çerçevede İngilizce''yi daha iyi konuşma, yazma ve anlamalarının gelişmesini sağlar.
Seçmeli Ders BES2019 BESİNLERE GİRİŞ 2 0 2
Öğrencilerin besinler ve mikro veya makro besin öğeleri hakkında bilgi edinmesi ve ingilizce yetkinliğinin artırılması, besinlerin ve mikro veya makro besin öğelerinin ingilizce kaynaklar kullanılarak incelenmesini kapsar.
Seçmeli Ders BES2021 İŞÇİ BESLENMESİ 2 0 2
İş sağlığı ve güvenliği, meslek gruplarına göre enerji ve besin ögesi ihtiyaçları, iş yeri ve iş dışında işçilerin beslenme ilkeleri ve uygulamaları, meslek gruplarına göre menü hazırlama ilkeleri.
Seçmeli Ders BES2023 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ 2 0 2
Şeker, Şekerleme, Çikolata, Çay ve Kahvenin İşlenmesi ve Depolanmasına Yönelik İşlemler.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BES2002 ANATOMİ II 2 0 4
Genel insan anatomisinin sistematik ve işlevsel olarak teorik derslerle verilmesi, anatomi atlasları üzerinden görerek çalışılması, Karın arka duvarı, plexus lumbosacralis, İç salgı bezleri. Böbrekler ve Üreterler, Mesane ve Üretra, Pelvis ve perineum, Kadın üreme organları, Erkek üreme organları, Akkan sistemi, Genel vücut atardamarları, Genel vücut toplardamarları, Merkezi sinir sistemine giriş Omurilik ,Beyin sapı Beyincik, Kafa sinirleri Diencephalon, Telencephalon, Otonom sinir sistemi, Merkezi sinir sistemi atardamarları-toplardamarları, sinüsleri, ventriculus ve zarları, Göz çukuru, göz ve görme yolları. Kulak, işitme ve denge yolları konuları anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BES2004 FİZYOLOJİ II 2 0 4
Vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyolojisinin anlatılması, Boşaltım Fizyolojisi, Sindirim Fizyolojisi, Endokrin Sistem Fizyolojisi, Metabolizma Fizyolojisi, Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi
Zorunlu Ders BES2006 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ II 3 2 4
Besin kalitesi ve besin kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan subjektif ve objektif yöntemler, süt ve süt ürünleri, et ve ürünleri, yumurta, sebze ve meyveler, tahıllar, çay, kahve vb. yiyecek ve içeceklerin bileşimleri, fonksiyonel ve yapısal özellikleri, biyoaktif besin bileşenleri ve fonksiyonel besinler, genetiği değiştirilmiş besinler
Zorunlu Ders BES2008 BESLENME BİYOKİMYASI II 3 0 4
Yağda ve suda çözünen vitaminler, vitamin benzeri maddeler, mineraller, su ve elektrolitler, tokluk ve açlıkta metabolizma, Vitamin ve Mineral Metabolizmasına Genel Bakış, Niasin, Riboflavin, Tiamin, Folat ve Kolin ,B12 ve B6 Vitaminleri, Biyotin, Pantotenik asit, C ve K Vitaminleri, E, A ve D Vitaminleri, Kalsiyum, Fosfor ve Magnezyum, Sodyum, Klorid ve Potasyum, Vücut Sıvıları ve Su Dengesi, Demir, Çinko, Bakır ve Manganez, İyot ve Selenyum, Florür, Kükürt, Kobalt, Molibden ve Biyoaktif İz Elementler konuları anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BES2010 BESİN MİKROBİYOLOJİSİ 2 2 4
Mikroorganizmaların yaşaması ve ölümü, biyogüvenlik, Et, Kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde bozulma, Süt ve süt ürünlerinde bozulma, Sebze ve meyvelerde bozulma, fındıklar ve tahıllarda bozulma, Besin kaynaklı patojen bakteriler, Toksijenik mantarlar, Besin kaynaklı hastalıkların epidemiyolojisi, Besin kaynaklı viral patojenler ve prionlar, Besin ve su kaynaklı parazitler, Besin mikrobiyolojisinde ileri teknikler anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BES2012 MENÜ PLANLAMA 2 0 2
Menü kavramı, gelişimi ve menü planlama ilkeleri, Menü Türleri, Ticari İşletmelerde menü kartları ve menü pazarlama çabaları, Standart reçeteler, Okul öncesi ve ilköğretimde menü planlama, Adölesanlarda menü planlama-işçilerde menü planlama, Yaşlılarda ve vejeteryanlarda menü planlama, Sporcularda menü planlama, Hastalıklara göre menü planlama, Menülerin fiyatlandırılma yöntemleri anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BES2014 ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ 2 2 4
Bur ders kapsamında; ülkemizde bebek ve çocuk beslenmesinin önemi, gebelik ve emziklilikte beslenme, çocukluk çağı ve adölesan dönem beslenmesi, prematüre bebeklerde beslenme, büyümenin izlenmesi gibi konularda diyet tedavisi uygulamaları ele alınacaktır. Anne ve çocuk beslenmesi, yaş gruplarına göre sağlıklı çocukta büyüme ve gelişmenin takibi, bebeklik ve çocukluk dönemi sağlıklı beslenme uygulamalarının öğrenildiği bir derstir.
Seçmeli Ders BES2020 FİZYOPATOLOJİ 2 0 2
İş sağlığı ve güvenliği, meslek gruplarına göre enerji ve besin ögesi ihtiyaçları, iş yeri ve iş dışında işçilerin beslenme ilkeleri ve uygulamaları, meslek gruplarına göre menü hazırlama ilkeleri.
Seçmeli Ders BES2022 GIDA KATKI MADDELERİ 2 0 2
Gıda katkı maddeleri dersi ile; Gıda katkı maddelerinin kullanımında dikkat edilecek hususlar, Gıda endüstrisinde kullanılan katkı maddelerinin sınıflandırılması (antioksidanlar,asitliği düzenleyiciler, emülgatörler,gamlar, koruyucular, lezzet maddeleri, lezzet arttırıcılar,renklendiriciler,şelat ajanları, tatlandırıcılar, topaklanmayı önleyiciler,un işleme ajanları,hacim arttırıcılar, itici gazlar,kabartma ajanları,köpürtme ajanları,köpürmeyi önleyici ajanlar,nem vericiler,parlatma ajanları,sıkılaştırıcı ajanlar ve stabilizörler) ve incelenmesi amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders BES2024 İŞÇİ BESLENMESİ 2 0 2
İş sağlığı ve güvenliği, meslek gruplarına göre enerji ve besin ögesi ihtiyaçları, iş yeri ve iş dışında işçilerin beslenme ilkeleri ve uygulamaları, meslek gruplarına göre menü hazırlama ilkeleri.
Seçmeli Ders BES2026 SAĞLIKLI BESİN SEÇİMİ 2 0 2
Yeterli ve dengeli beslenmede besin seçiminin önemi, Besin seçimini etkileyen biyolojik, ekonomik, fiziksel, sosyal ve psikolojik etmenler, Sağlıklı besin ve özellikleri, farklı gruplarda sağlıklı besin seçimi, Fonksiyonel besinler ve sağlık üzerine etkileri
Seçmeli Ders USD3079 ÖZEL GRUPLARDA MENÜ PLANLAMA 2 0 5
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BES3001 TOPLUMDA BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI 3 0 4
Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni ve beslenme epidemiyolojisi, Beslenme durumunun saptanması yöntemleri, Antropometrik ölçümler, Klinik belirtiler, Biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, Besin tüketim araştırmaları, Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, vb., Beslenme durumunu tarama testleri/araçları, Antropometrik ölçümlerin uygulanması, Bireysel besin tüketim araştırmasının uygulanması, değerlendirilmesi, rapor edilmesi konuları anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BES3003 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ I 3 0 4
Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri-yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama, TBS'de kullanılan araç gereçler, menü yönetimi ve denetlenmesi, standart yemek tarifeleri ve denetlenmesi, satın alma ve depolama teknikleri, iş güvenliği konuları anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BES3005 BESLENME EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI 2 0 2
Eğitim tanımı ve prensipleri, eğitim yöntem ve araçları, eğitim yaparken iletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri, davranış değiştirme tedavisi temel ilke ve uygulamaları, eğitim materyalleri hazırlama, anlatım, eğitim modeli örnekleri demonstrasyonu, öğrencilerin eğitim araçları ve modülü hazırlamaları ve sunmaları, önerilen bir kitabın okunması ve sınıfta tartışılması yapılacaktır.
Zorunlu Ders BES3007 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ I 3 2 5
Klinikte vaka izlemi, akut gastroenteritler, malnütrsiyon, laktoz intoleransları-diğer karbonhidrat malabsorpsiyonları, çölyak hastalığı ve diğer protein malabsorpsiyonları, besin alerjileri, enteral-parenteral beslenme, onkolojik hastalıklarda beslenme tedavileridir.
Zorunlu Ders BES3009 HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ I 3 2 5
Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, Metabolik Sendrom, Reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, enteral-parenteral beslenme, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini öğretmek, beslenme tedavileri ile ilgili pratik uygulamalar yapmaktır.
Zorunlu Ders BES3011 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 2
Araştırma Tekniklerine Giriş, Araştırma tipleri, Anket/bilgi formu oluşturma, Veri toplama, Araştırma raporu yazma konuları anlatılacak ve Araştırma raporlarının sunumu değerlendirilecek.
Zorunlu Ders BES3013 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2
Beslenme ve diyetetik alanındaki yenilikleri takip etme ve Beslenme ve diyetetik alanındaki güncel bilgileri tarayarak rapor halinde sunma.
Seçmeli Ders BES3021 DİYETETİK 2 0 2
Bu ders ile; Beslenme ve Diyetetik ile ilgili güncel literatürün doğru taranabilmesi ve ingilizce makalelerin anlaşılmasına yardımcı olacak eğitimin verilmesi amaçlanır. Beslenme ve Diyetetik ile ilgili terimler, güncel makale ve konuları kapsayan bir derstir.
Seçmeli Ders BES3023 BESİN İLAÇ ETKİLEŞİMİ 2 0 2
Bu ders ile; Beslenme açısından ilaç metabolizması,İlaçların makro ve mikro besinlere genel etkisi ,İlaç alımı ile karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmasına etkisi ,İçecekler, alkol ve kafein alımı-ilaç etkileşimi,Vitaminlerin ilaçlarla etkileşimleri ,Minerallerin ilaçlarla etkileşimleri,Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan ilaçlarla etkileşimleri,Gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlarla etkileşimler,Enteral ve parenteral beslenmede ilaç etkileşimleri ,Özel durumlarda ilaç etkileşmeleri ,Önemli ilaç grupları ile besin etkileşimleri ,Bitki/Bitkisel Ürün-İlaç Etkileşimleri,Takviye edici besin destekleri ve İlaç Etkileşimler,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Seçmeli Ders BES3025 ÖZEL GURUPLARDA MENÜ PLANLAMA 2 0 2
Bu ders kapsamında; Toplu beslenmenin tanımı ve önemi, yeterli ve dengeli beslenmede menü planlamanın önemi, menü çeşitleri,Menü planlamada göz önünde bulundurulması gereken etmenler,Menü modeli geliştirme aşamaları ve ilkeleri,Okul öncesi dönem çocuklara yönelik menü planlama ilkeleri,Okul dönemi çocuklara yönelik menü planlama ilkeleri,Kreş, anaokulu ve tam gün eğitim veren okul menülerinin değerlendirilmesi ve menü planlama uygulaması,Huzurevlerine yönelik menü planlama ilkeleri,İşçilere yönelik menü planlama ilkeleri,Huzurevleri ve çeşitli iş kollarında çalışan işçiler için hazırlanan menülerinin değerlendirilmesi ve menü planlama uygulaması,Sporculara yönelik menü planlama ilkeleri,Vejetaryen ve çeşitli beslenme alışkanlıklarına yönelik menü planlama ilkeleri,Sporcular, vejetaryenler için hazırlanan menülerin değerlendirilmesi ve menü planlama uygulaması,Diyet menüleri planlama ilkeleri, hastaneler için menü planlama uygulaması,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Seçmeli Ders BES3027 YAŞLILIKTA BESLENME 2 0 2
Yaşlılıkta besin tüketimini etkileyen faktörler, beslenmenin önemi, besin ve besin ögesi gereksinimleri, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlıda beslenme yetersizliği hastalıkları, beslenme durumunun değerlendirilmesi ve yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilme ve geliştirilmesi için sağlıklı beslenme önerileri
Seçmeli Ders USD3051 GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3053 SANAT TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3055 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 5
Seçmeli Ders USD3057 ULUSLARARASI LOJİSTİK 3 0 5
Seçmeli Ders USD3059 HERKES İÇİN WEB TASARIMI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3061 PROJE SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3077 DİYETETİK 2 0 5
Seçmeli Ders USD3079 ÖZEL GRUPLARDA MENÜ PLANLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3081 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3083 KENDİNİ TANIMA VE FARKINDALIK 2 0 5
Seçmeli Ders USD3085 SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTALIKLARDAN KORUNMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3087 BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA VE RAPORLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3089 ÇALGI BİLİMİ 2 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BES3002 TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSİ 3 0 3
Türkiye’de ve dünyada görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi, protein-enerji malnutrisyonu, şişmanlık, diyete bağlı kronik hastalıklar, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri, çinko yetersizliği, raşitizm, osteomalasi, osteoporoz, vitamin yetersizlikleri, folik asit yetersizliği vd. ve epidemiyolojisi, yaşlı beslenmesi, afet durumlarında beslenmenin yönetimi, besin destekleri ve besin zenginleştirme, toplum sağlığında beslenme genomiği, ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları konuları anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BES3004 BESİN KONTROLÜ VE MEVZUATI 2 0 2
Besinlerde kalite kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye'de ve Dünyada besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemeler anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BES3006 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ II 3 0 3
Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon/ mutfak personeli, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri, servis yöntemleri, hijyen/HACCP, ISO 22000, maliyet kontrolü.
Zorunlu Ders BES3008 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ II 3 2 5
Enteral ve parenteral beslenme, prematürelik, kistik fibrozis, kalıtsal metabolizma hastalıkları, neoplastik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve beslenme tedavileridir.
Zorunlu Ders BES3010 HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ II 3 2 5
Enfeksiyon, AIDS, Kanser ve Beslenme, Böbrek Hastalıkları ve Beslenme, Karaciğer Hastalıkları ve Beslenme, Yanık, Pre-Postop Beslenme, Test Diyetleri, İlaç-Besin Etkileşimi, Allerji ve Beslenme, Bazı Nörolojik-Psikiyatrik Hastalıklar ve Beslenme, Enteral ve Parenteral Nütrisyon konuları anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BES3012 BESLENME BİLİMİNDE YENİLİKLER 2 0 3
Beslenme ve diyetetik alanındaki yenilikleri takip etme ve Beslenme ve diyetetik alanındaki güncel bilgileri tarayarak rapor halinde sunma.
Zorunlu Ders BES3014 BİYOİSTATİSTİK 3 0 3
Biyoistatistiğe giriş, Tanımlayıcı istatistikler, SPSS paket programı ile veri girişi ve değerlendirilmesi, Tablo ve grafik yapım yöntemler, Olasılık dağılımları, Hipotez testleri konuları anlatılacaktır.
Seçmeli Ders BES3022 BESİN VE PERSONEL HİJYENİ 2 0 2
Hijyen ve sanitasyonun tanımı, hijyen-kalite ilişkisi, toplu beslenme sistemleinde hijyenin önemi, hijyen riskleri, önlemler, gıda hijyeni, kişisel hijyen, el yıkama, ISO 22000 Besin Güvenliği Yönetim Sistemi
Seçmeli Ders BES3024 SPORCU BESLENMESİ 2 0 2
Bu ders kapsamında; spor performansının önemli bir parçası olan beslenme ile ilgili temel ilkeleri, performansı arttırmaya yönelik beslenme uygulamalarını ve ergojenik destekleri öğretmektir. Ayrıca, özel durumdaki sporcuların beslenme özelliklerinin ve müsabaka dönemlerine göre beslenme ilkelerinin öğrenilmesi hedeflenir. Egzersiz, beslenme ve sağlık etkileşimi, sporcuların enerji ve makro besin öğeleri, sporcuların mikro besin öğeleri, antrenman / müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme özellikleri, sıvı tüketiminin önemi, ergojenik yardım, vücut kompozisyonu ve ağırlık kontrolü, farklı koşullarda egzersizde beslenme özellikleri.
Seçmeli Ders BES3026 DİYETETİK UYGULAMA İLKE VE SORUNLARI 2 0 2
Bu ders ile; yetişkin hastalıklarına yönelik kliniklerde karşılaşılan beslenme sorunlarının çözümünde diyetisyenin yapması gereken uygulamaların bilinmesi, öğrenciler yetişkin hastanesinde karşılaşılan beslenme sorunlarını öğrenecek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini öğreneceklerdir.
Seçmeli Ders BES3028 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 2 0 2
Bu ders Kapsamında; kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon, fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi, enerji kapasitesinin ölçümü, aerobik ve anerobik eğitim, pulmoner sistem ve kas-iskelet sistemi fizyolojisi konuları öğrenilecektir.
Seçmeli Ders USD3050 FİZİKTEKİ SON GELİŞMELER 3 0 5
Seçmeli Ders USD3052 MEDENİYET TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3054 KARAR VERME TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3056 MALİYEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD3060 DOĞA KAYNAKLI AFETLER 2 0 5
Seçmeli Ders USD3066 SİYER VE KAYNAKLARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3068 KUR'AN'IN ANA KONULARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3070 GİYİM TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3072 BESİN VE PERSONEL HİJYENİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3074 SPORCU BESLENMESİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3080 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER 2 0 5
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seminer BES4001 SEMİNER I 0 2 2
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi hedeftir. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlanması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile seminer halinde sunulması süreçlerini içerir.
Zorunlu Ders BES4003 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ UYGULAMA DERSİ 2 12 9
Bu ders kapsamında; oryantasyon, uygulama yapılacak yerler hakkında bilgilendirme, uygulamanın başlaması, Uygulamanın değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Zorunlu Ders BES4005 KLİNİK YETİŞKİN BESLENMESİ UYGULAMA DERSİ 2 12 9
Bu ders ile; yetişkin bireylerde karşılaşılabilecek hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu hastalıklara ve bireylere özgü beslenme tedavisini, diyet planlama ilkelerini öğrenmesi konularını içermektedir.
Zorunlu Ders BES4007 MEZUNİYET ÇALIŞMASI I 0 2 4
Seçmeli Ders BES4021 UYGULAMALI BESLENME I 2 0 2
Bu ders ile; klinik beslenme ilgili tanımların, uygulama ilgili temel prensiplerin öğrenilmesi ve klinik beslenme konularında bilgi edinilmesi hedeflenmektedir. Beslenme ilgili terimler, klinik beslenme ve klinik uygulama konularında ders anlatımı konularını kapsar.
Seçmeli Ders BES4023 OBEZİTE VE BESLENME 2 0 2
Obezitenin tanımı, nedenleri, tedavi yöntemleri, çocuklarda obezite, yaşlılarda obezite, dünyada obezite, Türkiye’de obezite ve gelecekte obezite ile mücadele
Seçmeli Ders BES4025 ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME 2 0 2
Bu ders kapsamında; hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi I,Hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi II,Enteral beslenme tanımı, tarihçe,Enteral beslenme endikasyonları,Enteral beslenme yolları,Enteral beslenme kontraendikasyonları,Enteral beslenme ürünleri ve özellikleri,Enteral beslenme ürün seçimi,Parenteral beslenme tanımı, tarihçe,Parenteral beslenme endikasyonları,Parenteral beslenme yolları,Parenteral beslenme kontraendikasyonları,Parenteral beslenme ürünleri ve özellikleri,Parenteral beslenme ürün seçimi,Parenteral beslenme ürün seçimi; konuları işlenecektir.
Seçmeli Ders BES4027 FONKSİYONEL BESİNLER 2 0 2
Bu ders kapsamında; Fonksiyonel besin ve besin bileşeni tanımı, fonksiyonel besin bileşenlerinin sınıflandırılması, fonksiyonel besinler ile ilgili yasal düzenlemeler ve fonksiyonel besinlerin pazardaki yeri. Fonksiyonel Besin Kavramı, Fonksiyonel Besin Tanımı, Fonksiyonel Besinlerin Gelişim Süreci, Biyoaktif Bileşenlerine Göre Fonksiyonel Besinlerin Sınıflandırılması, Probiyotikler ve Sağlık, Prebiyotikler ve Sağlık, Bitkisel steroller, stanoller ve sağlık, Polifenoller ve Sağlık I, Fenolik asitler, Flavonoidler: Kateşinler, Antosiyanidinler, Fitoöstrojenler ve Sağlık, Kükürtlü Bileşikler (Glukosinolatlar, Allisinler) ve Sağlık, Karotenoidler ve Sağlık, Yağ Asitleri (n-3 Çoklu Doymamış Yağ Asitleri, Tekli Doymamış Yağ Asitleri, Konjuge Linoleik Asit) ve Sağlık, Fonksiyonel Besinler İle İlişkili Ulusal Ve Uluslararası Düzenlemeler, Fonksiyonel Besinler: Diyetisyenin Sorumlulukları konuları ele alınacaktır.
Seçmeli Ders BES4029 BESLENMEDE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 2 0 2
Seçmeli Ders USD4053 BİLİM TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4055 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4057 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4059 ROBOTİK KODLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4061 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4071 TAKI SANATI TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4073 DENEYSEL SANAT 2 0 5
Seçmeli Ders USD4077 OBEZİTE VE BESLENME 2 0 5
Seçmeli Ders USD4079 FONKSİYONEL BESİNLER 2 0 5
Seçmeli Ders USD4081 SAĞLIK TURİZMİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4083 ÇOCUKLARDA EV KAZALARINI ÖNLEME VE GÜVENLİK 2 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BES4002 MEZUNİYET ÇALIŞMASI II 0 2 5
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi hedeftir. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlanması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.
Zorunlu Ders BES4004 KLİNİK ÇOCUK BESLENMESİ UYGULAMALARI DERSİ 2 12 9
Bu ders ile; yenidoğan-bebeklik, okul çağı ve adölesan dönemi beslenme, emilim bozukluğu hastalıklarında beslenme, tip 1 diyabetli çocuklarda beslenme doğuştan metabolizma hastalıklarında beslenme, protein enerji malnutrisyonu beslenme, enteral-parenteral beslenme hakkında eğitim verilecektir.
Zorunlu Ders BES4006 TOPLUM BESLENMESİ UYGULAMALARI 2 12 9
Bu ders kapsamında; toplum beslenmesinin tanımı ve içeriği, Beslenme epidemiyolojisi, Toplum beslenmesi konusunda dünya çapında çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile bunların görevleri, Beslenme durumunu saptama yöntemleri, Beslenme antropometrisinde kullanılan altın standartlar, Toplumda beslenmeye bağlı görülen sorunlar, Beslenme yetersizliğinin klinik belirtileri, Biyomarkerlar: Biyokimyasal yöntemler, Biyomarkerlar: Hematolojik yöntemler, Sağlık istatistikleri, Yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, Besin tüketim araştırmaları, Ekolojik etmenler, Ödevlerin değerlendirilmesi; konuları ele alınacaktır.
Zorunlu Ders BES4008 SEMİNER II 0 2 3
Seçmeli Ders BES4022 BESLENME İLE İLİNTİLİ HASTALIKLAR BİYOKİMYASI 2 0 2
Bu ders kapsamında; beslenme biyokimyasına genel bakış-I, Beslenme biyokimyasına genel bakış-II, Beslenme ve hastalık ilişkisi-I Beslenme ve hastalık ilişkisi-II, Obezitede biyokimyasal ve metabolik değişiklikler ve besin ögesi ilişkisi-I, Obezitede biyokimyasal ve metabolik değişiklikler ve besin ögesi ilişkisi-II, Diyabette biyokimyasal ve metabolik değişiklikler ve besin ögesi ilişkisi-I, Diyabette biyokimyasal ve metabolik değişiklikler ve besin ögesi ilişkisi-II, Malnütrisyonda biyokimyasal ve metabolik değişiklikler ve besin ögesi ilişkisi, Kardiyovasküler hastalıklarda biyokimyasal ve metabolik değişiklikler ve besin ögesi ilişkisi-I, Kardiyovasküler hastalıklarda biyokimyasal ve metabolik değişiklikler ve besin ögesi ilişkisi-II, Kanserde biyokimyasal ve metabolik değişiklikler ve besin ögesi ilişkisi, Yanık, travma ve stres durumunda biyokimyasal ve metabolik değişiklikler ve besin ögesi ilişkisi, Enfeksiyon, sepsis durumunda biyokimyasal ve metabolik değişiklikler ve besin ögesi ilişkisi incelenecektir.
Seçmeli Ders BES4024 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 0 2
Bu ders kapsamında; Beslenme ve Diyetetik ders içerikleri esas alınarak, branşlarına yönelik terminolojik bilgi, görsel olarak desteklenecek vaka ve/veya konu sunumlarıyla sorunların çözümlenmesi, Türkçe' den İngilizce' ye ve İngilizce' den Türkçe' ye yapılacak çeviriler doğrultusunda dili kullanma ve özümseme yeteneklerinin geliştirilmesi, profesyonel yaşantılarında, iş ya da akademik ortamda karşılaşabilecekleri temel unsurların göz önüne alınmasıyla birlikte; CV yazılımı, sunum kabiliyetleri ve kendilerini yabancı dilde ifade edebilme yeteneklerinin kazandırılması, bu dersin temel içeriği anlatılacaktır.
Seçmeli Ders BES4026 FIRINCILIK VE TAHIL ÜRÜNLERİ 2 0 2
Bu ders kapsamında; tahılların sınıflandırılması ve tanımlamalar, tahılların kimyasal bileşimi, fırıncılık ürünleri ve tanımlamalar, hammaddeler ve özellikleri, yardımcı maddeler ve özellikleri, fırıncılık ürünlerine ait formülasyonlar ve üretim yöntemleri; ekmek yapım teknolojisi; mayalı ürünler; kek, kurabiye ve pasta yapım teknolojisi; tart ve pizza üretimi; dondurulmuş hamur ürünleri, fırıncılık ürünlerinde kalite kontrol ve muhafaza yöntemleri ele alınacaktır.
Seçmeli Ders BES4028 UYGULAMALI BESLENME II 2 0 2
Bu ders ile; klinik beslenme ilgili tanımların, uygulama ilgili temel prensiplerin öğrenilmesi ve klinik beslenme konularında bilgi edinilmesi hedeflenmektedir. Beslenme ilgili terimler, klinik beslenme ve klinik uygulama konularında ders anlatımı konularını kapsar.
Seçmeli Ders BES4030 BESLENMEDE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 2 0 2
Seçmeli Ders USD4052 SİYASET VE KÜLTÜR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4056 OYUN PROGRAMLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4066 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4068 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4072 SERGİ YAPIMCILIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4074 FIRINCILIK VE TAHIL ÜRÜNLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4076 BESLENMEDE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 2 0 5
Seçmeli Ders USD4078 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4080 RİSKLİ GRUPLARDA ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5