Genel Bilgi

Genel Bilgi 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan altı anabilim dalından birisidir. Anabilim dalımız eğitim-öğretim hayatına 2012-2013 öğretim yılında başlamıştır. Anabilim dalımızda 2 Profesör, 1 Doçent, 2 Doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 2019-2020 Öğretim yılından itibaren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılarak öğrenci almaya başlamıştır. Yüksek lisans programı ile ilgili bilgi almak için lütfen 
http://www.ohu.edu.tr/egitimbilimlerienstitusu/sayfa/egitim-bilimleri-rehberlik-ve-psikolojik-danismanlik adresine tıklayınız..

Amaç ve Hedefler 

Amaç: 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programının amacı; kendini anlaması, problemlerini çözmede gerçekçi kararlar alması, çevresindeki olanakları tanıması, kapasitesini kendine uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için bireylere yardım eden, eğitim, sağlık, endüstri gibi kurum ve kuruluşlarda hizmet vermek üzere kuramsal, uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış psikolojik danışmanlar yetiştirmektir. 
Hedef: 
Bölümümüzün başlıca hedefleri ulusal ve uluslararası Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programları arasında akademik derecelendirmede lider konuma gelerek, kuram ve uygulamaları geliştirmek amaçlı akademik araştırma ve yayınlarda bulunmaktır. Gerekli bilimsel, sosyal ve mesleki yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, kişisel farkındalık ve anlayışa sahip, yenilikçi, açık fikirli, nesnel, güvenilir Psikolojik Danışmanlar yetiştirmektir. 
Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece 
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA LİSANS DERECESİ verilecektir. 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır. 
Kabul Koşulları 
Türk öğrenciler, Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı olanların TM puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. 
Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz. 
Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz. 
İletişim: 
Uluslararası İlişkiler Ofisi 
Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE 
Tel: 0 388 225 21 48 
Faks: 0 388 225 23 85 
E-posta: erasmus@ohu.edu.tr 
Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php 
Önceki Öğrenmenin Tanınması 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi’nde kayıtlı programlarla uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir. 
Program Profili 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programı, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve uygulama yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. 
Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir: 
•ISCED Sağlık ve Sosyal Yardım Alan Kodu: 72 ve 76 – Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi 
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: : 72 ve 76 – Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi 
Eğitim Öğretim Yöntemleri 
Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programının hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır. 
Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler 
• Ders & Sınıf İçi Etkinlikler 
• Grup Çalışması 
• Okuma 
• Ödev 
• Proje Hazırlama 
• Seminer 
• Uygulama 
• Sosyal Faaliyet 
• Okullarda Gözlem, Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları 
Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri 
Ülkemizde rehberlik ve psikolojik danışma lisans programlarından mezun olanlar halen, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ile rehberlik ve araştırma merkezleri’nde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane ve sağlık merkezlerinde, Adalet Bakanlığı’na bağlı ceza ve tutuk evlerinde, ıslah evlerinde, çocuk ve aile mahkemelerinde, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı psikolojik danışma ve rehberlik servislerinde Silahlı Kuvvetlere bağlı psikolojik danışma ve rehberlik servisleri, ile özel psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde çalışmaktadırlar. 
Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler 
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, 
· Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak 
· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir 
Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 
Akademik İlerleme Olanakları 
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA, EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER gibi alanlarda Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir. 
SınavYönetmelikleri, Değerlendirmeve Not Sistemi 
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir 
· Ara Sınav 
· Final Sınavı 
· Telafi Sınavı 
· Kısa Sınav 
· Ödev Değerlendirme 
· Tez Sunma 
· Belge Sunma 
Sınavlar: 
Öğrencilerin, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir. 
Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve bir ödev içerir. 
Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır. 
Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. 
Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur. 
Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir. 
Değerlendirme: 
Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür. 
Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz. 
Mezuniyet Koşulları 
Bir öğrencinin REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir: 
· ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak 
· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir 
Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 
ÖğretimTürü 
Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir. 

Son Güncelleme Tarihi:10.08.2020