Hedefleri

AMAÇ VE HEDEFLER

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Lisans Programının amacı; yaşam boyu gelişim bakış açısıyla, farklı gelişim dönemlerindeki bireylerin ve grupların ruhsal açıdan sağlıklı bir biçimde gelişebilmeleri, iyilik hallerinin korunabilmesi ve sürdürülebilmesi ile akademik, kariyer, sosyal ve duygusal alanlarda gereksinim duyabilecekleri önleyici, geliştirici ve çare bulucu psikolojik yardım hizmetlerini etkili biçimde sunabilen; mesleki etik ilke, kural ve yasalara bağlı; kültürel farklılıklara duyarlı; alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyen psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programı, RPD alanının temel yeterliliklerini kazandırır ve okul psikolojik danışmanlığı, klinik ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı, aile, evlilik ve çift psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı ve üniversite psikolojik danışmanlığı gibi alanlarda uzmanlaşma öncesi bir altyapı oluşturur.

Son Güncelleme Tarihi:29.04.2022