Tanıtım
Tanıtım


Genel Bilgi


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan altı anabilim dalından birisidir. Anabilim dalımız eğitim-öğretim hayatına 2012-2013 öğretim yılında başlamıştır. Anabilim dalımızda 2 Profesör, 1 Doçent, 2 Doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 2019-2020 Öğretim yılından itibaren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılarak öğrenci almaya başlamıştır. Yüksek lisans programı ile ilgili bilgi almak için lütfen http://www.ohu.edu.tr/egitimbilimlerienstitusu/sayfa/egitim-bilimleri-rehberlik-ve-psikolojik-danismanlik adresine tıklayınız..

İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programını tercih eden bir öğrencinin ilk olarak elde edeceği kazanım, isteğe bağlı İngilizce hazırlık programını seçtiğinde, Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu kadrosunda görev alan öğretim elemanlarından çok iyi standartlarda ve çok iyi fiziksel imkanların sunulduğu ortamlarda İngilizce öğrenebilme fırsatının sunulmuş olmasıdır.


AMAÇ VE HEDEFLER

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Lisans Programının amacı; yaşam boyu gelişim bakış açısıyla, farklı gelişim dönemlerindeki bireylerin ve grupların ruhsal açıdan sağlıklı bir biçimde gelişebilmeleri, iyilik hallerinin korunabilmesi ve sürdürülebilmesi ile akademik, kariyer, sosyal ve duygusal alanlarda gereksinim duyabilecekleri önleyici, geliştirici ve çare bulucu psikolojik yardım hizmetlerini etkili biçimde sunabilen; mesleki etik ilke, kural ve yasalara bağlı; kültürel farklılıklara duyarlı; alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyen psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programı, RPD alanının temel yeterliliklerini kazandırır ve okul psikolojik danışmanlığı, klinik ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı, aile, evlilik ve çift psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı ve üniversite psikolojik danışmanlığı gibi alanlarda uzmanlaşma öncesi bir altyapı oluşturur.Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA LİSANS DERECESİ verilecektir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programına Ölçme Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS' de başarılı olanların TM puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Ömer Halisdemir  Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Ömer Halisdemir  Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması


Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Ömer Halisdemir  Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili


Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programı, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve uygulama yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır.

Öğretim programı; alan, meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, seminerler, öğrencilerin süpervizyon denetiminde bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamaları, ilgili kurumlarda staj deneyimleri ve alan çalışmaları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Sağlık ve Sosyal Yardım Alan Kodu: 72 ve 76 – Sağlık ve Sosyal Hizmetler

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: : 72 ve 76 – Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Ömer Halisdemir  Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programının hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

• Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
• Grup Çalışması
• Okuma
• Ödev
• Proje Hazırlama
• Seminer
• Uygulama
• Sosyal Faaliyet
• Okullarda Gözlem, Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma UygulamalarıÖrneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri


Ülkemizde rehberlik ve psikolojik danışma lisans programlarından mezun olanlar halen, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ile rehberlik ve araştırma merkezleri’nde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane ve sağlık merkezlerinde, Adalet Bakanlığı’na bağlı ceza ve tutuk evlerinde, ıslah evlerinde, çocuk ve aile mahkemelerinde, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı psikolojik danışma ve rehberlik servislerinde Silahlı Kuvvetlere bağlı psikolojik danışma ve rehberlik servisleri, ile özel psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde çalışmaktadırlar.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

· Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları


Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA, EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER gibi alanlarda Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

SınavYönetmelikleri, Değerlendirmeve Not Sistemi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

· Ara Sınav

· Final Sınavı

· Telafi Sınavı

· Kısa Sınav

· Ödev Değerlendirme

· Tez Sunma

· Belge Sunma

Sınavlar:

Öğrencilerin, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve bir ödev içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları


Bir öğrencinin REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

· ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

Detaylı bilgi için "Niğde Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

ÖğretimTürü

Ömer Halisdemir  Üniversitesi REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.Son Güncelleme Tarihi:17.05.2022