GZFT Analizi
Gzft Analizi
Güçlü Yanlar 
 1.  Öğrencilerin Bölümü tercih etmelerinin yoğun olması
 2.  Mezunlarının iş bulabilmesi
 3.  Erasmus aracılığıyla öğrenci gönderilmesinin yapılıyor olması
 4.  Öğretim elemanlarımızın PDR alanında uzmanlaştığı alt dalların çeşitliliği
 5.  Öğretim elemanlarının yurt dışı deneyime sahip olması
 6.  Öğretim elemanların uluslararası (SSCI) hakemli dergilerde çok sayıda yayınlarının olması
Zayıf Yanlar
 1.  Yüksek Lisans ve Doktora programının olmaması
 2.  Bölüme Erasmus aracılığıyla yurt dışından çok sayıda öğrencinin gelmemesi
 3. Yurt içi ve uluslararası düzeyde sempozyum, konferans gibi etkinliklerin düzenlememesi
 4.  Öğretim üyesi sayısının yetersiz olması
Fırsatlar
 1.  Yakın zamanda unvan değişikliğine gidecek öğretim üyesinin mevcut olması
 2.  Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim
 3.  Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite
Tehditler
 1.  Öğretim Üyelerinin anabilim dalından ayrılma durumu
 2.  Öğretim Üyesinin gelmemesi
Son Güncelleme Tarihi:23.12.2015