Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler
Plastik sanatlar alanında bir eseri anlamalı ve yorumlayabilmeli. 
Alanında donanımlı olabilmeli.
Sanatçı kişiliği gelişmiş, özgüven sahibi ve çağdaş olabilmeli.
Sadece sanatsal alanda değil eğitim bilimleri alanında da gerekli donanıma sahip olabilmeli.
Bilgi birikimini öğrencilere aktarabilecek yeterlilikte bir öğretmen adayı olabilmeli.
Plastik sanatlar alanında ve bu alanın eğitim-öğretiminde çıkabilecek problemlerin çözüm yollarını bilmeli ve uygulayabilmeli.


Genel Yetkinlikler
Plastik sanatlar alanında temel bilgi.
Resim öğretmenliği alanında temel bilgi.
Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği.
Bilgiyi aktarabilme yeteneği.

Son Güncelleme Tarihi:05.07.2017