GZFT Analizi

Gzft Analizi

Güçlü Yanlar
Varolan öğretim elemanlarının donanımlı olması.
Genç ve dinamik öğretim elemanı kadrosunun bulunması.
Erasmus aracılığıyla öğrenci gönderiminin yapılıyor olması.

Zayıf Yanlar
Öğretim elemanı azlığı.
Öğrenciler tarafından çok tercih edilmemesi.
Doktora programının olmaması.
Bölümün kendini çok iyi tanıtamaması.
Yayın sayısının azlığı.

Fırsatlar
Donanımlı öğretim elemanı kadrosuna sahip olması.
Sanatsal ve kültürel etkinliklere önem verilmesi.
Bölüm içindeki akademik kadronun güçlü iletişimi ve işbirliği.

Tehditler
Öğretim üyeleri tarafından tercih edilmemesi.
Bölümüm yapılanmasının tamamlanamaması.

Son Güncelleme Tarihi:21.11.2017