Eğitim Amaçları

1. Plastik sanatlar alanında yetilerini, düşünsel bakış açılarını ve el becerilerini geliştirmiş olmaları.

2. Sosyal olaylara ve problemlere duyarlı kişiliklere sahip olmaları.

3. Sosyal yönleri, özgüvenleri ve iletişim becerileri gelişmiş, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan, girişimci bireyler olmaları.

4. Resim öğretmenliği mesleği donanımına sahip olmaları.

5. Hem sanatsal faaliyetleri sırasında hem de eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında karşılaşacağı problemlere çözüm getirme yeteneğini kazanmış olmaları.

Son Güncelleme Tarihi:05.07.2017