Yayınlar

1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 Akademik Faaliyetler:


A. Sanat  Etkinlikleri: 


A.1. S. ADAR CAN (2018) 24.Kasım 2018 “Öğretmenler Günü Sergisi”J.2. S. ADAR CAN (2019). Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler /, 06.03.2019-11.03.2019, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergısı, Nıgde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Sergi Salonu, (Kontrol No: 255794)

A.2. S. ADAR CAN (2019). 17.04.2019-21.04.2019, 3. uluslararası Avrasya sosyal bilimler sempozyum sergisi, bodrum/mugla, (Kontrol No: 270471)

A.3. Ş. ALTAŞ,(2019) PO-MO Uluslararası Posta Sanatı Sergisi / Selçuk Üniversitesi /Konya

A.4. Ş. ALTAŞ (2019) Uluslararası Dystopıa Mail Art Project Sergisi / Kafkas Üniversitesi / Kars

A.5. Ş. ALTAŞ (2019) (2019) Uluslararası Mail Art Biennial / Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ

A.6.. Ş. ALT (2019) Metamorphosıs / Niğde Üniversitesi Jürili Karma Sergi / Niğde

A.7. S. ÖCAL (2019). 06.03.2019-11.03.2019, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Sergi Salonu, Niğde

A.8. B. KIZILIRMAK, (2019) Gurbette(Avrupa’da Türk, Türkiye’de Yabancı Göçmen) , Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Atatürk Sanat Merkezi İstanbul/Kadıköy 07.01.2019 -20.01.2019, İstanbul

A.9. B. KIZILIRMAK (2019) Hem Kadın Hem Başarılı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 08.03.2019 -22.03.2019, Çanakkale

A.10. B. KIZILIRMAK (2019) Mardin Buluşması, Artuklu / Mardin, 05.07.2019 -20.07.2019, Mardin

A.11. B. KIZILIRMAK (2019) WorkshopYakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Resim Baskı Resim Rezidansı, Yakın Doğu Üniversitesi, 20.05.2019 -01.06.2019

A.12. Z. ÖZDAĞ (2018) 24.Kasım 2018 “Öğretmenler Günü Sergisi”J.20. Z. ÖZDAĞ, (2019). 06.03.2019-11.03.2019, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Sergi Salonu, Niğde

A.13.. H. E SOYLU (2018) 24.Kasım 2018 “Öğretmenler Günü Sergisi” Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde

A.14. S. ÖCAL  (2016) “Ustalardan Seçkiler-2 Yaz Karması” 22.06.2016 Sanat Yorum Galeri, İstanbul


A.15. S. ÖCAL  (2016) Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü Sergisi 05.09.2016, Eskişehir, 2016


A.16. S. ADAR (20.05.2015-05.06.2015) 1. Çağdaş Sanatlar Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

A.17. Z. ÖZDAĞ (18.12.2014 -31.12.2014)  Öğretim Elemanları Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

A.18. Z. ÖZDAĞ(20.05.2015-05.06.2015) 1. Çağdaş Sanatlar Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

A.19. H. E. SOYLU (18.12.2014 -31.12.2014)  Öğretim Elemanları Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

A.20. H. E. SOYLU(20.05.2015-05.06.2015) 1. Çağdaş Sanatlar Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

A.21. S. ÖCAL(19.11.2014-13.12.2014) Kav Sanat Galerisi Genç Etki Tripart, Ankara

A.22. S. ÖCAL(15.10.2014-08.11.2014) Kav Sanat Galerisi Genç Kuşak, Ankara

A.23. S. ÖCAL(29.05.2015-17.06.2015) “Figür Yorum 2015” Sergisi, Galeri Soyut, Ankara

A.24. S. ÖCAL(18.12.2014 -31.12.2014)  Öğretim Elemanları Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

A.25. S. ÖCAL(20.05.2015-05.06.2015) 1. Çağdaş Sanatlar Sergisi, Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

A.26. Z. ÖZDAĞ(13.05.2015-18.05.2015) Niğde Üniversitesi Kültür Sanat Evi, Niğde

A.27. S. ÖCAL (06.12.2014-15.01.2015) Uluslararası Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi 6 Yılın Seçkisi, İstanbul

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: (SCI, SSCI, AHCI)


B.1. S. ADAR CAN (2019). The Most Commonly Used Visual İmages İn Nasreddin Hodja Anecdotes And The Meanings Attributed To Theseimages. Journal Isues İnternatıonal Journal Of Educatıonal Policy Research Andrewiew , 6(2),31-38

B.2. S. ADAR CAN (2019). Teachers ’Xx Opınıons About Vısual Arts Educatıon Readıness Levels Of Mıddleschool Students. Ijoeec (International Journal Of Eurasian Education And Culture), 4(7), 172-179.,

B.3. Ş. ALTAŞ, (2019). Kerry James Marshall’ın ‘De Style’ Eserindeki Siyah İmgelerin Gözleri. Fine Arts Dergisi. (Uluslararası Hakemli Dergi). (Endeks:Cosmos, ESJI, Eurosian Scientific Journal, Base, Academic Resource, Advanced Sciences, DRJI, Google Scholar, Crossref, doi, Open Access)

B.4. S. ADAR; H. SARI . (2014). ''Ortaokul ve Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu) Kademe II'de Öğrenim Gören 8. Sınıf Öğrencilerinin Resim Çizme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak Analizi'', Zonguldak Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 2

B.5.  S. ADAR, (2015) ''Ortaokul ve Orta Düzeyde Zihin Engelli 14 Yaş Grubu Öğrencilerin Çizgi Konusundaki Resim Çizme Becerilerinin Karşılaştırması'' İdil Sanat ve Dil Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 15, Kış, 2015C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C.1. S. ADAR CAN, (2019). Evaluation Of The Creative Skills Of The Classroom Teacher

Candidates’xx Taking Visual Arts Training Course. Hrpub Universal Journal Of Educational Research, 7(2), 515-520.

C.2. S. ADAR CAN (2019). Investıgatıon Of Perceptıons Of Socıal Studıes Teacher Candıdates On Artconcept Wıth Metaphors. Ijetsar (International Journal Of Education

Technology And Scientific Researches),4(9),269 281

C.3. S. ADAR CAN (2019). Egıtım Kavramına Ilıskın Algılarının Metaforlarla ıncelenmesı. Turkısh Studıes, 14(4), 1945-1958

C.4. S. ADAR CAN (2019). Vısual Arts Teacher Candıdates’ Vıews On Teachıng Practıce. Ijoess, 10(36), 581-592

C.5. S. ADAR CAN (2019). Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri. Ekev,23(78),497-510.

C.6. Ş. ALTAŞ, (2019). Rene Magritte’nin ‘Sahte Ayna’ Eserindeki Bakışın Bakışı. Sanat Yazıları Dergisi. (Ulusal Hakemli Dergi). (Endeks: Tr Dizin)

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


D.1. .M. C. ATALAY;  S. ADAR (2015)''Resim Bölümü Öğrencilerin Bilgisayarda Tasarım Dersine Yaklaşımları'' 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde

D.2. M. C. ATALAY;  S. ADAR (2015)''Görsel Sanatlardaki Estetiğin Yapıt, Sanatçı ve İzleyici Boyutları İlişkisin Eğitimi''24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde


E.  Tasarımlar:


E.1.  H. E. SOYLU (18-19.11.2014) Niğde Üniversitesi  “Niğde İçin Benim De Bir Projem Var ProjePazarı” Logo Tasarımı, Afiş Tasarımı, El İlanı Tasarımı, Niğde

E.2.  H. E. SOYLU (13-18.05.2015) Zübeyde Özdağ Kişisel Resim Sergisi Afiş ve Davetiye Tasarımı 


F. Ödüller:

F.1. H. E. Soylu (09.07.2015)1.Antalya, Manavgat Belediyesi Logo Yarışması, mansiyon ödülü

F.2.

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi:12.02.2020