Beceri ve Yetkinlikler

Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

  1. Bir fizik problemini daha önce öğrendiği bilgileri kullanarak anlamalı ve yorumlayabilmeli.
  2. Diğer ana bilim dalındaki bilgileri yeri geldiğinde bulup kullanabilme
  3. Herhangibir fizikle ilgili bir problemi teorik olarak anlayıp pratiğe dönüştürebilme kabiliyetine sahip olmalı.
  4. Disiplinler arası sıkı ilişkiler
  5. Matematiği ve diğer bilim dalları bilgilerini kullanabilme

Genel Yetkinlikler

  1. Mesleğe ilişkin temel bilgi,
  2. Öğrenim alanına ilişkin temel bilgiler ve uygulamalar 
  3. Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi