Hedefleri
Bölümün Hedefleri


 1. Öğrenciye analitik düşünme yeteneğinin kazandırma
 2. Temel Fizik kavramlarını verme
 3. Verilen teorik bilgilerin öğrenci tarafından hayata geçirebilme kabiliyetini kazandırma
 4. Öğrenciye sürekli olarak değişen bilgi ve teknolojiyi takip etme yeteneğini kazandırma
 5. Uluslararası düzeyde akademik çalışmalara katılmak ve projelerde yer alma
 6. Üst düzeyde bir fizik bilgisi kazandırma
 7. Matematiği fizikte kullanma kabiliyetini kazandırma
 8. Araştırma laboratuvarlarında çalışma ve yeni sistemler geliştirme kabiliyetini kazandırma
 9. Edinilen bilgileri hangi alanlarda ve nasıl kullanılacağını öğretme
 10. Diğer disiplinlerle beraber çalışıp yeni sistemler geliştirme kabiliyetini kazandırmak
 11. Verilen laboratuvar çalışmaları ile grup çalışmasını aşılamak
 12. Edindiği bilgiye güvenen ve o bilgiyi yeri geldiğinde kullanabilen bir mezunlar yetiştirme
 13. Diğer disiplinlerle beraber çalışıp yeni sistemler geliştirme kabiliyetini kazandırmak
 14. Edindiği bilgilerle sorun çözen ve topluma katkıda bulunabilen bir kişilik geliştirilmesini sağlama
 15. Daha ileri düzeyde çalışmaları yapabilmeleri için kişilere en kuvvetli bir bilgi ve uygulama alt yapısını oluşturma