GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

 1. Geniş öğretim elemanı kadrosunun bulunması
 2. Öğretim elemanlarının genç olması
 3. Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminin olması
 4. Pratikte yapılacak çalışmaların çok olması
 5. Takım çalışmalarının rahatlıkla yapılabilecek olması
 6. Erasmus aracılığıyla öğrenci gönderilmesinin yapılıyor olması
 7. Toplumlarda kullanılan her sistemin temelinde fiziğin olması
 8. Bilimsel çalışmalarda en çok çalışılabilek ve üretim yapılabilinecek bir alan olması

Zayıf Yanlar

 1. Öğrencilerin kampüste sahip olmaları gereken sosyal tesislerin az olması.
 2. Öğrencilerin spor yapabilmeleri için yeteri kadar spor etkinliklerin olmaması.
 3. Öğrenci bilgisayar laboratuarlarının yeterli olmaması.
 4. Gelen öğrencilerin alt yapılarını çok zayıf olması

Fırsatlar

 1. Çalışma ortamının olması
 2. Yakınında oldukça fazla sayıda üniversite olması
 3. İnternet olanaklarının yeterli olması
 4. Öğretim üyeleri için yeterli araç gereç imkanının olması
 5. Öğrenciler için bol çalışma zamanının olması
 6. Öğretim üyelerine kolayca ulaşılabilmesi
 7. Sağlam bir alt yapı oluşturan bir öğrencinin iş bulma kolaylığı
 8. Uluslararası çalışma olanağının olması
 9. İyi yetişmiş bir fizikçi için dünyanın her yerinde çalışabileceği araştırma laboratuvarlarının bulunması
 10. Hergün toplumların ihtiyaçlarının artması ve değişmesi nedeniyle devamlı olarak sistemlerin geliştirilmesine duyulan gereksinme
 11. Çalışma alanlarının dar olmaması
 12. Çalışma konularının devamlı değişmesi
 13. Uygulama alanının çok olması
 14. Endüstri ve sanayi ile ilşkili birçok iş yapabilme olanaklarının olması
 15. Durağan bir alan olmaması

Tehditler

 1. Öğrencilerin çevreye uyarak tembelleşmesi.
 2. Bölüme gelen öğrenci kalitesinin düşmesi.
Son Güncelleme Tarihi:15.12.2015