Eğitim Amaçları
Bölümün Eğitim Amaçları


 1. Kuvvetli bir fizik bilgisi alt yapısını hazırlama
 2. Fiziksel olayları kolayca görebilme ve kavrama becerisi kazandırma
 3. Öğrencinin hayata atıldığı zaman kullanacağı bilgilerle donatılması
 4. Temel fizik bilgilerinin yansıra, çağdaş fizikçinin iş hayatında gerek duyacağı sağlam bir yabancı dil bilgisi, bilgisayar becerisi gibi çeşitli donanımları kazanmış olmaları,
 5. Problem süreçlerinin çözüm aşamalarını tasarlayabilmek, çözümleri diğer disiplinler açısından ve toplumsal boyutlarda irdeleyebilecek bilgi ve duyarlılığa sahip olmaları,
 6. Eğitim-öğretimde görev aldığı zaman karşılaşılacak olan problemlere çözüm getirme yeteneğini kazanmış olmaları.
 7. Öğrencinin hayata atıldığı zaman kullanacağı bilgilerle donatılması
 8. Problem süreçlerinin çözüm aşamalarını tasarlayabilmek, çözümleri diğer disiplinler açısından ve toplumsal boyutlarda irdeleyebilecek bilgi ve duyarlılığa sahip olmaları,
 9. Araştırma laboratuvarlarında görev alabilecek yetenekte insan yetiştirme
 10. Fizik biliminin ne kadar önemli olduğunu kavratma
 11. Fizik biliminin hayatın her an her yerinde gerekli olduğu bilincini aşılama
 12. Fizik biliminin bir toplumun ilerlemesindeki yerinin çok önemli olduğu bilincinin yerleştirilmesi
 13. Fizik bilim dalında her yeni gelişmeyi öğrencilere aktararak onların uluslararası bilim arenasında yer almalarını sağlama
 14. Fizik dersleri sırasında yapılan problem çözümlerinin sosyal problemlerin çözülmesindede kullanabilme becerisinin kazandırılması
 15. Sürekli olarak bilgi dünyasını genişleleten bir birey yetiştirme