Hedefleri

  • Bilimsel düşünmeyi geliştirme.
  • Araştırma ve incelemeye yöneltme.
  •  Yönetim Bilimleri, Hukuk, Siyaset, Kentleşme ve Çevre sorunları alanlarında teorik ve pratik bilgi sahibi bireyler yetiştirmek.
  • Aldığı eğitim ile çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirmek.
  • Mesleğiyle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip eden ve bunları en iyi şekilde kullanabilen bireyler yetiştirmek.
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik niteliklerine sahip bireyler yetiştirmek.
  • Takım çalışmasına yatkın, araştırmacı ve yenilikçi bireyler yetiştirmek.
  • Temel kamu yönetimi programı bilgilerinin yanı sıra iş hayatında gerek duyulacak yabancı dil ve bilgisayar becerisi gibi çeşitli donanımları sağlamak.
  • ...
Son Güncelleme Tarihi:28.11.2023