KomisyonlarAkademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu  


Doç. Dr. Abdullah AYDIN (Başkan)

Doç. Dr. Ezgi SEÇKİNER BİNGÖL

Doç. Dr. Cenay BABAOĞLUÖlçme ve Değerlendirme Komisyonu


Doç. Dr. Hatice Sevgi ZENGİN SALİHİ (Başkan)

Doç. Dr. Mustafa Cem OĞUZ

Arş. Gör. İbrahim ALBAL

Arş. Gör. Gökberk Uray

Arş. Gör. Ömer Bahadır Gürbüz

Eğitim-Öğretim Komisyonu


Doç. Dr. Mustafa Cem OĞUZ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ÇOBAN BALCI

Arş. Gör. Ömer Bahadır GÜRBÜZ

Arş. Gör. Gökberk URAY


Muafiyet ve İntibak Komisyonu


Doç. Dr. Hatice Sevgi ZENGİN SALİHİ (Başkan) 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Balkan DEMİRDAL

Arş. Gör. İbrahim ALBAL


Arş. Gör. Gökberk URAY Birim Paydaş İlişkileri Komisyonu


Doç. Dr. Hatice Sevgi ZENGİN SALİHİ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Hava TAHTALIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ÇOBAN BALCI

Arş. Gör. Barış Meriç DEMİR

Arş Gör. Ömer Bahadır GÜRBÜZMezuniyet Komisyonu


Doç. Dr. Ezgi SEÇKİNER BİNGÖL (Başkan) 

Dr. Öğr. Üyesi M. Balkan DEMİRDAL


Arş. Gör. İbrahim ALBAL


Arş. Gör. Gökberk URAY


Sosyal ve Kültürel Etkinlik Komisyonu


Doç. Dr. Abdullah AYDIN (Başkan)

Doç. Dr. Cenay BABAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi M. Balkan DEMİRDAL

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ÇOBAN BALCI

Arş. Gör. Barış Meriç DEMİRTanıtım Komisyonu


Doç. Dr. Ezgi SEÇKİNER BİNGÖL (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Hava TAHTALIOĞLU 

Arş. Gör. İbrahim ALBAL

Arş. Gör. Barış Meriç DEMİR

Arş. Gör. Ömer Bahadır GÜRBÜZÖğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Komisyonu


Doç. Dr. Abdullah AYDIN (Başkan)

Doç. Dr. Mustafa Cem OĞUZ

Doç. Dr. Cenay BABAOĞLU 


Dr. Öğr. Üyesi Hava TAHTALIOĞLU 

Arş. Gör. Barış Meriç DEMİR
 

Son Güncelleme Tarihi:11.12.2023