GZFT Analizi

GZFT Analizi

   Güçlü Yönler 

1. Öğretim elemanlarının genç olması

2. Çok tercih edilen bir bölüm olması

3. Mezunların hem kamu kesiminde hem de özel kesimde çok çeşitli alanlarda istihdam edilebilmesi

4. Yüksek lisans ve doktora programının olması.

5. Takım çalışmalarının rahatlıkla yapılabilecek olması

6. Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarının bulunması
      Zayıf Yönler

1. Uluslararası dergilerdeki yayın sayısının azlığı

2. Sempozyumlara ev sahipliği yapamama

3. Öğretim elemanı sayısının az olması

4. Yurt dışına Erasmus aracılığıyla giden öğretim elemanının az olması

5. Proje sayısının azlığı

6. Kadrolu öğretim üyesinin olmaması

7. İdarî iş yükü nedeniyle akademisyenlerin bilimsel çalışmalara zaman ayırmakta zorlanması

8. Hukuk alanında çalışan akademisyen sayısının yetersiz olması

9. Üniversite sınavında barajın kaldırılması nedeniyle sosyal bilim alanında eğitim görmemiş pek çok öğrencinin programa kayıt yaptırması

10. Profesör sayısının son derece az olması.


   Fırsatlar

1. Yakın zamanda unvan değişikliğine gidecek öğretim üyesinin mevcut olması

2. Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık

3. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite


 

    Tehditler

1. Kentin küçük ve sosyal imkanların yetersizliğinden dolayı bölüme yeni öğretim üyelerinin kazandırılamaması

2. Bölümün Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanamaması

3. Bölüme Erasmus aracılığıyla yurt dışından öğrenci gelmemesi

4. Bilimsel araştırma ödeneklerinin kesintiye uğraması. Son Güncelleme Tarihi:28.11.2023