Çift Ana Dal - Yan Dal

Kamu yönetiminde yan dal eğitimi almak isteyen öğrencilere ayrılmış kontenjanlar ve alınması gereken dersler için buraya tıklayabilirsiniz. 

Kamu yönetiminde çift ana dal eğitimi almak isteyen öğrencilere ayrılmış kontenjanları ve alınması gereken dersler için buraya tıklayabilirsiniz.

Üniversitemizin çift ana dal ve yan dal kabul koşulları ve yönergeleri için: https://ohu.edu.tr/oidb/sayfa/yandal-ciftanadal   

Çift ana dal ve yan dala dair tüm formlar için: https://ohu.edu.tr/iibf/kamuyonetimi/sayfa/formlar 

Son Güncelleme Tarihi:28.11.2023