Eğitim Amaçları

 1. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve özel sektör için mesleki açıdan yetkin, araştırmacı, katılımcı, yenilikçi ve yaratıcı bireyler yetiştirmek.

2. Siyaset, Hukuk, Yönetim, Kentleşme ve Çevre Sorunları konularında analiz, yorum, değerlendirme yapabilen ve sorunlara çözüm önerisi getirebilen bireyler yetiştirmek.

3. Sosyal ve entellektüel yönü güçlü, açık görüşlü ve iletişime açık, çok boyutlu düşünebilen, etik değer ve ilkelere uyan bireyler yetiştirmek.

Son Güncelleme Tarihi:28.11.2023