Fakültemizde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi


Fakültemizde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü personelleri Doç Dr. Elif ŞEŞEN ve Öğr. Gör. Yasin AFŞAR tarafından gerçekleştirilen toplantıya Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Nevzat TOPAL, akademik ve idari personel katıldı.

Üniversitemizin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecine dahil olduğunu belirten Doç Dr. Elif ŞEŞEN, bu kapsamdaki genel işleyişi anlatarak Fakültemiz akademik ve idari personelinin üzerine düşen görev ve sorumlulukları detaylı bir şekilde anlattı. Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKÖ) anlayışının üniversitedeki tüm süreçlerde benimsendiğinin altını çizen ŞEŞEN, her bir personelin de süreçleri sahiplenmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

Fakültemiz açısından oldukça verimli geçen Kurumsal Akreditasyon Programı Bilgilendirme Toplantısı soru-cevap sonrasında tamamlandı.