Beceri ve Yetkinlikler

Genel Yetkinlikler

 

 • Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri bilir.
  İslâm dininin temel kaynaklarını tanır ve bunlardan yararlanabilme.
 • Temel İslam Bilimlerinin tarihsel süreç, usul ve esaslarına dair bilgi sahibi olma.
 • İslam tarihini ve medeniyetini öğrenme.
 • İslam’ın temel kaynaklarını anlama ve anlatma becerisi kazanma.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği elde etme.

 

 

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 • Temel kaynakları kullanabilecek derecede Arapça bilgisini edinme.
 • Din hizmetleri, din öğretim ve eğitimi alanlarında görev yapabilme yeterliliğine sahip olur.
  Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa ulaşma.
 • İslam sanat ve edebiyatı alanlarında bilgi sahibi olma.
 • Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterebilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
 • Kuran-ı Kerim okuma, anlama ve öğretme konusunda teorik ve pratik yeterliliğe ulaşma.
 • Birey ve toplum hayatında dinin yerini ve önemini idrak etme.
Son Güncelleme Tarihi:04.09.2020