GZFT Analizi

GZFT Analizi

(Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler)

Güçlü Yanlar  

1. Birimler arasında yeterli eşgüdümün olması

2. Öğrencilerin görüşlerini rahatlıkla ifade edebilmesi

3. Öğretim üyeleri ve elemanlarının nitelik açısından beklenen düzeyde olması ve sürekli kendini yenilemesi

4. Kampüs içinde yer alan fakültenin farklı disiplinlerle sürekli iletişim halinde olması

5. Disiplinler arası bir bölüm olduğu için farklı alanlarla kesişme noktalarının yüksek oranda olması 

6. Bölümün dinamik yapısı

7. Merkezi otomasyon sisteminin varlığı ve hizmet kalitesinin yüksek olması

Zayıf Yanlar

1. Yeterli teknik donanıma (bilgisayar laboratuvarı, projeksiyon, stüdyo…) sahip olmaması

2. Yeterli sayıda öğretim elemanının henüz istihdam edilmemiş olması

3. Yerel,  ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımın yetersiz olması

4. Mezun öğrencileri üniversiteye bağlayacak sürekli bir iletişim sisteminin olmaması

6. Fakültenin kendine ait binasının olmaması

7. Ünivesitenin Merkez Kütüphanesinde dini içerikli çalışmamaların bulunmaması

Fırsatlar

1. Disiplinler arası bir alan olduğu için mezun öğrencilerin çok çeşitli alanlarda istihdam edilebilmesi

2. Öğrenciler için barınma olanaklarının yeterli düzeyde olması

3. Öğrenci odaklı eğitim anlayışı

4. Niğde’de ulaşımın kolay olması

5. Niğde’nin  Ankara, Adana, Kayseri ve Konya gibi büyük şehirlere yakın olması

Tehditler

1. Yakın şehirlerde bulunan üniversitelerde, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin bulunması

2. Büyük şehirlerde yer alan dinî-kültürel Niğde’de yetersiz olması

3. Dış paydaşlarla kurulan iletişimin süreksizliği ve yetersizliği


Son Güncelleme Tarihi:04.09.2020