Merkezin Amacı

KAGEM’in amaçları;

            a) Üniversite aday öğrencileri, mevcut öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile üniversite ve ülke koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda, kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlamak,

            b) Üniversite ve mensuplarının saygınlığını ve tercih edilirliğini artırmak,

            c) Üniversite ve ülkenin insan kaynakları potansiyelinin geliştirilebilmesine katkıda bulunmaktır.

Son Güncelleme Tarihi:13.08.2020