Beceri ve Yetkinlikler

1-Müzikoloji ile diğer disiplinler (antropoloji, toplumbilim, kültürel çalışmalar, vb.) arasındaki kuramsal ve metodolojik ilişkileri anlatabilme.

2-Müzikle incelemesinde kullanılan bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini tespit edebilme.

3-Araştırma süreci sonunda elde edilen sonuçları yazılı (araştırma raporu, bildiri, tez, makale vb.) ve sözlü (seminer, sempozyum, kongre vb.) olarak sunabilme.

4-Tonal (piyano, gitar, vb.) ya da modal/makamsal özellikli (bağlama, ud, klasik kemençe vb.) en az 1 çalgıyı seslendirme yapabilecek düzeyde çalabilme.

5-Bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili uluslararası yazını izleyebilme ve değerlendirebilme.

6-Ulusaşırı (Batı sanat müziği, Anaakım popüler müzikler vb.) ve ulusal (modal/makamsal özellikli) müzik pratiklerinin kültürel, biçemsel ve teknik özelliklerini ana hatlarıyla belirtebilme.

7-Eğitim sonunda elde edilen bilimsel ve sanatsal kazanımları müzikle ilişkili farklı çalışma alanlarına (müzik yazarlığı, performans, eğitimcilik, program yapımcılığı vb.) yönelik uyarlayabilme

8-Bilimsel alanda yeni yönelimlere açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, müzikolojik çalışmaların toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde olarak bilimsel ilerlemeye ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunabilme.

Son Güncelleme Tarihi:09.07.2018