Eğitim Amaçları

Müzikoloji programı, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarına bağlı bir bölüm olarak uygulanmaktadır. Programın disiplinlerarası özelliği, bu bölümde öğrenim gören öğrencilerin, müzik özelindeki sanatsal becerileri kazanmaları dışında başta toplumbilim ve antropoloji olmak üzere başka bilimsel disiplinlerle bağlantılı bir eğitim süreci içinde öğrenim görmelerini sağlar. Bir müzikolog için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgiye ulaşmada izleyeceği yolu bilen, araştırma ve geliştirme bilincine sahip, alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip eden, edindiği bilgi ve becerileri hem ulusal hem uluslararası düzeydeki toplumsal ve sektörel gereksinimlere göre uyarlayabilen, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle etkin ve etkileşime açık, yaşadığı ortamı anlayan ve geliştiren bireyler yetiştirmektir.

Son Güncelleme Tarihi:09.07.2018