GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

1.Deneyimli, dinamik ve genç bir akademik kadroya sahip olması.

 2.Müzikoloji eğitiminin kalitesi.

 3.Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının az olması.

 4.Mezunlarımızın iş bulma imkanlarının geniş olması.

 5.İngilizce ders verebilecek öğretim üyelerinin bulunması.

 6.Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının yüksek olması.

 7.Bölümümüzün üniversite merkez yerleşkesinde bulunması.

 8.Uluslararası çalışmaların sürdürülüyor olması.

 9.Lisansüstü (Yüksek Lisans) programına sahip olunması.

 Zayıf Yanlar 

1.Kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin yeterli düzeyde olmaması.

 2.Araştırma ve Öğretim Görevlisi eksikliği

 3.Avrupa Birliği veya TÜBİTAK destekli uluslararası / ulusal projelerin eksikliği.

 Fırsatlar 

1.Araştırma ve sanat faaliyetlerine ayrılan payın artış göstermesi.  

2.Yurtdışı ve yurt içindeki üniversitelere akademik amaçlı öğretim elemanı ve öğrenci gönderebilme imkânlarının olması (ERASMUS, FARABİ, MEVLANA).  

3.Geniş veri tabanına sahip olan kütüphane sayesinde bilgiye erişimin hızlı ve kolay olması.  

4.Ulusal veya uluslararası sanatsal projelerin uygulanabilecek olması .

5.Bölgedeki kamu ve özel statüdeki kurum ve kuruluşlarla sanatsal faaliyetlere başlanması.

6.Müzikoloji bölümünün, yetenek sınavı ile öğrenci alınan bölümler arasında, ön sıralarda tercih ediliyor olması.  

Tehditler 

1.Öğretim elemanı ve teknik eleman temininde yaşanan zorluklar.

 2.Öğretim elemanları atama kriterlerinin ağırlaşması.

 3.Öğretim elemanlarının üzerlerindeki iş yükü. 

 

   

Son Güncelleme Tarihi:09.07.2018