Program Çıktıları
Programın Program Çıktıları

1. Muhasebe ve Vergi  konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme

2. Muhasebe ve Vergi  alanında edinelinen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma

3.  Muhasebe ve Vergi  alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme

4. Muhasebe ve Vergi  alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek olayı bağımsız olarak yürütebilme

5. Muhasebe ve Vergi    alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 

6. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme 

7. Muhasebe ve Vergi  alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme

8. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe yönlendirebilme ve Muhasebe ve Verginin  dinamik yapısı gereği yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma

9. Muhasebe ve Vergi    alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile aktarabilme

10. Muhasebe ve Vergi  alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilmne

11.  Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

12. Muhasebe ve Vergi    alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

13. Muhasebe ve Vergi  alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.

14. Muhasebe ve Vergi  alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konullarında yeterli bilince sahip olma 

Son Güncelleme Tarihi:24.10.2023