Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders NTO1001 GENEL TURİZM 3 0 3
Turizm ve Turist Kavramı, Turizmin İşlevleri, Turizm Endüstrisi, Seyahat Formaliteleri, Turizm ve Havayolu Ulaştırması, Turizm ve Denizyolu, Turizm ve Demiryolu Ulaşımı
Zorunlu Ders NTO1003 KAT HİZMETLERİ 3 0 3
Kat Hizmetleri Bölümü, Organizasyon Şeması, Vücut bakım, Vücut Bakımı Kontrolünde Dikkat Edilecek Yöntemler, Çalışma Çizelgesi, Departmanlara Verilen Bilgiler, Oda Durum Raporu, Eksik Kalan İşler, Pas Anahtarı, Unutulan Eşya , Oryantasyon, Motivasyon, Eğitim Konuları, İhtiyaca Uygun Eğitimi Tasarlama,
Zorunlu Ders NTO1005 KONUKLA İLETİŞİM 2 0 4
Telefonla İletişim, Faks ile İletişim, Eposta, İnternette Sesli ve Görüntülü İletişim, Sözlü İletişim, Yazılı İletişim, Beden Dili, Konuğun Konaklama Tesisi İçerisinde Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumlar ve Çözümleri, Konuğun Konaklama Tesis Dışında Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumlar ve Çözümleri, Müdahale Edilmesi Mümkün Olmayan Durumlar, Konuk Tipleri ve Davranışları, Konuk Şikayetleri, Konuk İsteklerinin, Şikayetlerinin Alınması, Konuk İsteklerinin, Şikayetlerinin İstatistiki Verilerini Oluşturma.
Zorunlu Ders NTO1007 ÖNBÜRO HİZMETLERİ 2 0 5
Ön büro Hizmetleri, Vücut Bakımında Dikkat Edilecek Hususlar, Üniforma Kontrolünde Dikkat Edilecek Hususlar, Çalışma Çizelgesi ve Dağılımı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar, Önbüro Departmanında Konukları Karşılayarak Bagajlarını Taşıma ve Araçlarını Park Etme, Önbüro Departmanında Kullanılan Donanımlar ve Formlar, Önbüro Departmanı ile Kat Hizmetleri Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Yiyecek İçecek Departmanı Arasındaki İlişkiler, Önbüro Departmanı ile Mali ve İdari İşler Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Teknik Servis Departmanı Arasındaki İlişki, Önbüro Departmanı ile Satış Pazarlama Departmanı Arasındaki İlişki, Ön büro, Yiyecek İçecek Hizmetleri Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar, Önbüro Departmanı ile Güvenlik Departmanı Arasındaki İlişki, Ön büro, Teknik Servis Departmanları Arasındaki Koordinasyonu Sağlayan Raporlar ve Formlar.
Zorunlu Ders NTO1009 TURİZM EKONOMİSİ 2 0 4
Dış Ticaret, Dış Turizm Bilançosu, Turizmin Dövize Etkisi, Turizmin Gelir Etkisi, Turizmin İstihdama Etkisi, Turizmin Sektörlere Etkisi, Turizmin ekonomiye etkisi, Turizm talebini etkileyen faktörler, Turistik talebi tahminleme yöntemleri, Konaklama İşletmelerinin verileri, Diğer turizm işletmelerinin verileri, Dünya turizmi, Türkiye Turizmi, Turizm işletmelerinin verilerinin analizi,
Zorunlu Ders NTO1011 TURİZM COĞRAFYASI I 2 0 4
Akdeniz Bölgesi fiziki coğrafyası, Akdeniz Bölgesi fiziki coğrafyası , Akdeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Akdeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri , Ege Bölgesi fiziki coğrafyası, Ege Bölgesi fiziki coğrafyası, Ege Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri , Ege Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri , Marmara Bölgesinin fiziki coğrafyası, Marmara Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Marmara Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Karadeniz Bölgesi fiziki coğrafyası, Karadeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri, Karadeniz Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri,
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders NTO1002 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 3
Oda Durum Raporları, Çalışma Çizelgesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar, İş Kanunu, İşletme Kuralları, Değerlendirme Kriterleri, Çalışma Ortamını Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar, Ast Üst Koordinasyonu, Bilgi Verme Yöntemleri, Motivasyon, Toplam Kalite, Stratejik Plan, Yerli ve Yabancı Basılı Kaynaklar, Mesleki Organizasyonlar, Hizmetiçi Eğitimler
Zorunlu Ders NTO1004 MESLEKİ YABANCI DİL I 4 0 4
Rezervasyonda kullanılan kısaltmalar ve terimler , Rezervasyon alma, Geliş şekillerine göre rezervasyon, Oda tiplerine göre rezervasyon , Pansiyon durumuna göre rezervasyon, Rezervasyon çeşitleri , Rezervasyon iptali , Rezervasyon teyidi, Check in listesi , Check out listesi, Guest in house listesi, Vip listesi , İşletmede yürürlükte olan kayıp ve bulunmuş eşya prosedürü, Bölgedeki doğal güzellikler, Bölgedeki tarihi mekanlar, Bölgedeki alış veriş merkezleri, Bölgenin ulaşım imkanları, Bölgedeki rekreasyon alanları,
Zorunlu Ders NTO1006 OTEL İŞLETMECİLİĞİ 2 0 4
Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, Mülkiyet Bakımından Sınıflandırılması, Büyük Otel İşletmeleri, Kuruluş yeri faktörleri, Değişik tip otellerin kuruluş yerlerinin seçimi ile ilgili spesifik faktörler, Otel işletmelerinde kuruluş yeri ile ilgili maliyet hesaplamaları, Giderlerin saptanması, Gelirlerin saptanması, Odaların Sınıflandırılması, Organizasyon tanım, Organizasyon yapılırken göz önünde tutulacak hususlar, Organizasyonun faydaları, Uygun organizasyon biçiminin seçimi, Otel organizasyon tipleri, Otellerde temel bölümler, Finansmanın tanımı, varlıkların sağlanması, Sağlam bir finansmana hakim olan prensipler, Fonların sağlanması
Zorunlu Ders NTO1010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 2 1 4
Zorunlu Ders NTO1012 TURİZM COĞRAFYASI II 2 0 4
Zorunlu Ders NTO1014 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ 2 1 4
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders NTO2001 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ 2 0 2
Tur operatörü ve paket tur, Paket Tur tüketim Aşaması ve Tur operatörü Karşılayıcı Acente, Otel anlaşmaları, Seyahat Acenteleri , Seyahat Acentelerinin Turizm Endüstrisindeki Diğer Kuruluşlarla İlişkisi, Acente operasyon organizasyonları hazırlıkları,
Zorunlu Ders NTO2003 MESLEKİ YABANCI DİL II 4 0 4
Rezervasyon işlemleri, Giriş işlemleri Çıkış işlemleri, Yiyecek içecek işlemleri, Kat hizmetleri işlemleri, Animasyon hizmetleri, Transfer hizmetleri, Sağlık hizmetleri, Bölgedeki doğal güzellikler, Bölgedeki tarihi mekanlar, Bölgedeki alış veriş merkezleri, Bölgenin ulaşım imkanları, Bölgedeki rekreasyon alanları,
Seçmeli Ders NTO2009 İŞ ORGANİZASYONU 3 0 3
İş ve zaman etüdü, Servis operasyonlarının organizasyonu, Servis operasyonlarında personele Kalite yönetim sürecinde rehberlik edilmesi, Bar ile işbirliği, Mutfakla işbirliği, Housekeeper ile işbirliği, Önbüro ile işbirliği, Sağlık kulübü ile işbirliği, Banketle işbirliği, Satış pazarlama işbirliği, Muhasebe ile işbirliği, Güvenlik ile işbirliği, Teknik servis ile işbirliği, İş yükünü belirleme, İşgören ihtiyacını belirleme, Adaylarla görüşme yapma, Ekstra çalışan eleman ihtiyacını belirleme, Yasal haklar, Sosyal haklar, ,
Seçmeli Ders NTO2011 BARDA SERVİS 4 2 6
Sıcak içecekleri hazırlamak, Soğuk içecekleri hazırlamak, Yüksek Alkollü içecekleri hazırlatmak, Düşük Alkollü içecekleri hazırlatmak, Aperatiflerin servisini yaptırmak, Likörlerin ve hazmettirici içeceklerin servisini yaptırmak, Alkolsüz kokteyllerin hazırlanmasının sağlamak, Alkollü kokteyllerin hazırlanmasının sağlamak, İçeceklerle birlikte servis edilecek yiyeceklerin standartlarını oluşturmak, Aperatif yiyecekler, meyve ve tatlıların servis edilmesini sağlamak, Ürün Talep formunu düzenlemek, Kasa kapanışı yapmak, Bar temizliği ve stoklama işlemlerini yapmak, yaptırmak, Yeni kokteyl reçetesi hazırlamak, tadıma sunmak, Hazırlanan kokteyl reçetelerini fotoğraflamak, Kokteyl reçetesinin maliyetini çıkarmak, fiyatlandırmak,
Seçmeli Ders NTO2013 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ I 4 2 7
Restaurant Salonlarını Düzenlemek , Barların Servis Alanlarını Düzenlemek, Ziyafet ve Konferans Salonlarını Düzenlemek , Oda servisi ofislerini düzenlemek, Teknik donanımları kontrol etmek , Rezervasyon alma işlemini gerçekleştirmek, Rezervasyon dağılımını kontrol etmek ve ilgili departmanlara iletmek, Salonların hazırlık kontrolünü yapmak, Servis öncesi Meeting yapmak, Konukları karşılamak yerleştirmek, Menü kartını sunmak takip etmek, Sipariş alınmasını sağlamak , Önerili satış yapılmasını sağlamak, Konuk memnuniyetini sormak, Servis akışını Düzenlemek takip etmek, Hesabı tahsil etmek takip etmek, Konukları uğurlamak, Adisyon açmak, Hesap tahsili ve Fatura kesmek, Kapanış raporlarını almak ve ilgili birimlere iletmek, Adisyonların açılıp açılmadığının kontrolünü yapmak, Adisyonlara ilave ürün girişini takibini yapmak, Ödeme işlemlerinin takibini yapmak, Kapanış görev dağılımı Yapmak, Malzeme ve ekipmanlarının stoklarını sağlamak, Son kontrolleri yapmak,
Seçmeli Ders NTO2017 İŞLETME YÖNETİMİ I 2 0 3
Mikro ekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak , Tahmini Gelir Gider Hesabını Yapmak, Tahmini Gelir Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak , Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak
Seçmeli Ders NTO2021 GIDA PERSONEL HİJYENİ 4 0 7
Vücut Temizliği El Ve Ayak Bakımı, Ağız Ve Diş Bakımı Ve Sağlığı Saç Bakımı, Formunu Korumak, Cilt Bakımı Ve Makyaj, İş Kıyafetini Giyme, Personelin Üzerinde Ve Dolabında Bulundurması Gereken Araç Ve Gereçler, Yiyecek Hijyeni, Çalışma Ortamı Hijyeni, Ekipman Hijyeni, Gıda Güvenliği İle İlgili Mevzuat Ve Sistemler, Bulaşıkhane Organizasyonu, Bulaşıkhane Operasyonu, Yiyecek İçecek Üretim Ve Servisinde Araç Gereçlerin Kontrolü, Atık Ayrıştırma Sistemleri, Atık Odaları, Atık Transferi, Mutfakta Yemeklerin Kalite Kontrolü, Yemeklerden Numune Almak, Mutfakta Hizmetlerin Kalitesini Değerlendirmek, Konuk Memnuniyeti, Mutfakta Genel Güvenlik Önlemleri, İş Kazaları İle İlgili Önlemler, Meslek Hastalıkları
Seçmeli Ders NTO2025 PİŞİRME YÖNTEMLERİ I 1 2 3
Mutfağın hiyerarşik yapıya göre yönetim şeması ve mutfak bölümlerindeki çalışanların iş ve görev tanımları, Entremetier, Pastry Kasaphane, Yerel Mutfak, Mutfağın hiyerşik yapıya göre yönetim şeması ve mutfak bölümlerindeki çalışanların iş ve görev tanımları şekillerde doğrama yapmak yaptırmak, Mire poix, Paysanne , Batonnets, Vichy, ve diğer şekillerde doğrama yapmak yaptırmak , Lezzet verici karışımları hazırlamak, Basic White stock hazırlamak hazırlatmak, Basic brown stock hazırlamak hazırlatmak, Yiyecekleri Suda Blanching pişirme işlemi için ön hazırlık, Yiyecekleri Suda Blanching olarak pişirme, Yiyecekleri Boiling pişirme işlemi için ön hazırlık, Yiyecekleri Boiling olarak Pişirme, Yiyecekleri Stewing işlemi için ön hazırlık, Yiyecekleri Stewing olarak Pişirme
Seçmeli Ders NTO2027 ODA SERVİSİ 1 2 3
İş analizi yapmak, İş görev tanımlarını yapmak, Prosedüre uygun telefonla konuşmayı sağlamak, Siparişlerin marş edilmesini sağlamak takip etmek, Oda servisi personelini planlamak, Siparişe uygun araç gereç seçimi yapmak yaptırmak, Siparişe göre mice an place yapmak yaptırmak, Prosedüre uygun odaya giriş yapılmasını sağlamak, Odaya servis yapmak yaptırmak, Konuk karşılama, kayıt ve bilgi alma işlemlerini yapmak, Yiyecek içecek ve servis işlem, House keeping işlemlerini yapmak, Mini bar menüsünü oluşturmak, Prosedüre uygun odaya giriş yapılmasını, Ürün çeşitliliğini korumak, Son kullanma tarihini takip etmek, Mini bar hesap tahsilatını organize etmek, Mini bar temizliğini takip etme, Mini barın teknik ekipman takibini yapmak, Mini bar depo stoklarını takip etmek
Zorunlu Ders NTO2039 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ 1 2 3
Sistemle İlgili Bilgileri, Sisteme Giriş Çıkış ve Değiştirme, Ön Büro İşlemleri , Odalar İşlemleri, Ön Kasa İşlemleri, Arka Büro İşlemleri, Raporlama İşlemleri, Giriş Çıkış Ve Gece İşlemleri Dokümanları, Yiyecek İçecek Departmanı İle İlgili Dokümanlar, Kat Hizmetleri Departmanı İle İlgili Dokümanlar, Mali ve İdari İşler Departmanı İle İlgili Dokümanları Almak, Teknik Servis Departmanı İle İlgili Dokümanları Almak, Satış ve Pazarlama Departmanı İle İlgili Dokümanları Almak, Güvenlik Departmanı İle İlgili Dokümanları Almak
Seçmeli Ders NTO2041 TURİZM MEVZUATI 2 0 2
Staj Dersi NTO2043 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM(STAJ) 0 0 8
60 gün iş yerlerinde staj yaparlar.
Seçmeli Ders NTO2045 GIDA VE PERSONEL HİJYENİ 2 0 2
Seçmeli Ders NTO2049 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders NTO2012 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2 0 2
Periyodik Sağlık Kontrolleri, Sağlık Raporları, Portör Muayenesi, Bulaşıcı Hastalıklar, Koruyucu Tedbirler, Ayak Rahatsızlıkları, Olağan Dışı Durumlar, Kriz Yönetimi, Olağan Dışı Durumlar, Yangın, Deprem Sel, Olağan Dışı Durumlarda İletişim Kurulacak Birimler, Acil Servis, Emniyet Birimleri, Olağan Dışı Durumlarda İlk Önce Kurtarılması Gerekenler
Seçmeli Ders NTO2014 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ II 4 2 5
Kahvaltı Servis Metotlarını Belirlemek, Restorantın Uygulanacak Servis Metotlarını Belirlemek, Bardaki Servis Metotlarını Belirlemek, Banketin Servis Şeklini Belirlemek, Kahvaltı Kuveri Hazırlatmak, Kahvaltı Büfesini Hazırlatmak, Kahvaltı Çeşitlerinin Servisini Yaptırtmak, Kahvaltı Servisi Kapanış İşlemlerini Yapmak, Sos Araç Gereçlerini Hazırlatmak, Özelliklerine Göre Sos Hazırlatmak, Sos Servisini Yaptırtmak, Soğuk Başlangıçların Servisini Yaptırtmak, Sıcak Başlangıçların Servisini Yaptırtmak, Hamur İşlerinin Servisini Yaptırtmak, Salataların Servisini Yaptırtmak Etmek, Ana Yemeklerin Servisini Yaptırtmak, Tatlıların, Meyvelerin Servisini Yaptırtmak, Peynirlerin Servisini Yaptırtmak, Konuk Hakkında Bilgi Almak, Personeli Bilgilendirmek Ve Görevlendirmek, Konuğu Karşılamak, Memnuniyetini Kontrol Etmek, Servisin Akışının Takip Ve Kontrolünü Yapmak
Seçmeli Ders NTO2018 İŞLETME YÖNETİMİ II 2 0 3
Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek , Yöneltmek , Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme, İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları Yönetmek
Seçmeli Ders NTO2020 ZİYAFET SERVİSİ YÖNETİMİ 5 0 7
Menü oluşturmak, Talepleri kabul etmek, Ziyafet sözleşmesi yapılmasını sağlamak, Örnek sunum hazırlamak, Ücreti tahsil edilmesini sağlamak, Salon yerleşim planını yapmak, Ziyafete göre personel organizasyonu yapmak, Kullanılacak Ekipman, araç ve gereçleri temin etmek, Yiyecek servisi yapmak, İçecek servisi yapmak, Catering çalışma planı yapmak, Cateringde kullanılacak ekipman, araç gereç ve ürünleri, Cateringde Çalışacak Elemanları temin etmek, Catering operasyonunu Yönetmek, Gereçleri temizlemek, Catering de kullanılan ekipman, Araç ve Teknik donanımı organize etmek, Sunum ve Animasyon hizmetlerini organize etmek, Dekorasyon işlemlerini organize etmek, Lojistik hizmetlerini organize etmek, Ödeme planını yapmak, Uygun müzik grubunu organize etmek, Talepleri değerlendirmek
Seçmeli Ders NTO2022 DEKORASYON HİZMETLERİ 2 0 2
Dekorasyon , Dekorasyonu Etkileyen Faktörler, Çiçek Düzenleme, Çiçek Düzenlemesinde Dikkat Edilecek Hususlar, Konuk Katlarında Dekorasyon Hizmetleri, Dekorasyon Kararı Almayı Etkileyen Faktörler, Dekorasyon Kontrolü Yapılacak Alanlar, Bahçe ve Çevre Dekorasyon Hizmetleri, Bahçe ve Çevre Dekorasyon Hizmetleri Kapsamında Kontrol Edilecek Alanlar, Havuz ve Plaj Dekorasyon Hizmetleri, Tanımı ve Önemi, Havuz ve Plaj Dekorasyon Hizmetleri Kapsamında Kontrol Edilecek Alanlar, Havuz Çevresi, Plaj ve Barlar
Seçmeli Ders NTO2024 MUTFAK ÜRÜNLERİ 3 4 6
Sebze ve meyve garnitürleri hazırlama, Karbonhidratlı ve et garnitürleri hazırlama, Berrak ve koyu kıvamlı çorbaları hazırlama, Milli ve özel çorbalar hazırlama, Kahvaltılık yumurta hazırlama , Kahvaltılık yiyecek içecek hazırlama, Sığır, dana,koyun, kuzu etini kullanıma hazırlama, Kümes, av hayvanları ve sakatatları kullanıma hazırlama, Su ürünlerini hazırlayıp pişirme,
Seçmeli Ders NTO2026 PİŞİRME YÖNTEMLERİ II 1 2 3
Izgara Et Yemeklerini Pişirme, Yiyecekleri Steaming Pişirme, Sauting pişen ürünler, Shallow fat frying pişen ürünler, Deep fat frying pişen ürünler, Yiyecekleri Poaching Pişirme, Yiyecekleri Braising Pişirme, Etleri füme pişirilecek ürünler, Yiyecekleri Gratinating Pişirme, Fırında Çevirerek Pişirme
Seçmeli Ders NTO2032 ÇAMAŞIRHANE KONTROLÜ 2 0 3
Yıkama İşlemlerinin Önemi, Çamaşır Gruplandırma ve Markalama, Leke Tespiti, Yıkama Araç Gereçlerini Hazırlama, Adisyon Açma ve Kontrol Etme, Ütüleme Tanımı ve Önemi, Tadilatın Önemi, Araç Gereçleri , Leke ve Kumaş Tespiti, Leke Çıkarma İlaçları, Kuru Temizlemenin Önemi, Kuru Temizleme Araç Gereçleri, İlaçların Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar, Çamaşır Deposunun Genel Özellikleri, Depo Temizleme ve Depolama Teknikleri, Stok Kartları,
Zorunlu Ders NTO2036 MENÜ PLANLAMA 2 0 2
Menü ön hazırlıkları Yapılması, Yemekleri reçeteleri oluşturmak, İçecek menüleri oluşturmak, İçecek menüleri oluşturmak, Özel menüleri oluşturmak, Porsiyon maliyetlerini hesaplamak, Satış fiyatını oluşturmak, Ön hazırlıkları yapmak, Menü kartlarını hazırlamak,
Zorunlu Ders NTO2038 ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ 2 0 2
Housekeeper Raporu ile Oda Kontrolü Yapma, Vip Konuk, Konuk Taleplerini Yerine Getirme, Limitleri Belirleme, Sorunların Tespiti, Konuk folyolarındaki sorunların tespiti, Sorunlu konuk folyoları, Oda Tipleri, Oda Blokajı , Konuk Giriş Öncesi Hazırlıkları, Fazla Rezervasyon, Fazla Rezervasyon, Konuk Giriş Öncesi Hazırlıkları, Oteldeki Doluluk Oranı,
Zorunlu Ders NTO2040 TURİZM PAZARLAMASI 2 0 3
Genel olarak pazarlama, Turizm pazarlamasına giriş , Pazarlama bilgi sistemi, Turizm pazarı piyasası, , Turistik ürün, Turistik ürünün fiyatlandırması, Turizmde dağıtım, Turistik ürünün tutundurulması, Turizm de tanıtma, Turizm pazarlama araştırması, Turizm pazarlama politikası, Uluslararası turizm pazarlaması,
Staj Dersi NTO2044 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM 0 0 8
60 gün iş yerlerinde staj yaparlar.
Zorunlu Ders NTO2046 MESLEKİ YABANCI DİL III 4 0 4
Seçmeli Ders NTO2048 ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ 2 0 3
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4