Beceri ve Yetkinlikler
  1. Turizm hizmetlerini yerini getirmede bağımsız davranabilme, inisiyatif kullanabilme ve yaratıcılık becerisi geliştirebilmeli. 
  2. Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilmeli.
  3. Bireysel çalışabilme yeteneği doğrultusunda kendi fikir ve düşüncelerini sözlü veya yazılı olarak açık ve net bir şekilde ifade edebilmeli. 
  4. Turizm hizmetlerini gerçekleştirebilmede ihtiyaç duyabileceği en önemli konulardan birisi olan insanlarla doğru ve düzgün iletişim kurabilmeli.
  5. Mesleki sorumluluklar ve etik bilincine sahip olabilmeli. 
  6. Turizm hizmetlerini yerine getirmede kullanacağı çağdaş teknik araç ve gereçleri kullanabilmeli. 
  7. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda ortaya çıkabilecek sorunlara karşı pratik düşünme ve doğru karar verebilmeli. 
  8. Turizm meslek hayatında karşılaşabileceği krizleri doğru yönetebilmeli. 
  9. Mesleki hayatında kendini geliştirebilme ve modernleştirebilmeli ve turizm bilgilerini diğer disiplinlere uygulayabilmeli. 
Son Güncelleme Tarihi:27.10.2023