GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

Dinamik, istekli ve genç bir kadroya sahip olunması 

Uygun fiziki yapı yeterli teknik donanıma sahip olunması
Akademisyen-öğrenci diyaloğunun güçlü olması
Bölüm ve mezunlar arasındaki güçlü ve etkin iletişimin olması
Sektörde kurumsal ve köklü bir geleneğe sahip işletmelerde staj imkanının sağlanması
Bölüm ile sektördeki işletmeler arasındaki sürekli ve güçlü işbirliği
Mezunların iş bulma problemlerinin olmaması
Bölümün şehir merkezinde olması
Zayıf Yanlar

Tanıtma eksikliği
Şehir ve üniversite işbirliğinin güçlü olmaması
Yabancı dil bilgisine sahip personel sayısın azlığı
Meslek alanda uygulama yapma imkanlarının kısıtlı olması
Bölüme sponsor katkısının zayıf olması
Bölüm kitaplığının olmaması
Sosyal danışma hizmetlerinin yeterli olmaması
Yayın üretimindeki çaba yetersizliği
Bölümün Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanamaması
Fırsatlar

Sosyal açıdan diğer bölümlerle iyi iletişim kurabilme
Üniversitenin gelişme ve büyüme imkanı
Niğdenin Kapadokya turizmi içerisinde yeni gelişiyor olması
Türk turizminin her geçen gün gelişmesi ve yeni istihdam alanlarının artması
Tehditler

Öğretim elemanı sayısın giderek azalması ve bölümdeki öğretim elemanlarının başka üniversitelere geçiş yapması
Orta öğretimden gelen öğrencilerin eğitim seviyesinin giderek düşmesi

Son Güncelleme Tarihi:18.10.2023