Hedefleri


Öğrencilerimize alanında yeterli teorik bilgi ve pratik beceri kazanmalarını sağlamak, 
Tercih edilen bir bölüm olmak, 
Yeterli ve kariyerli öğretim elemanlarına sahip olmak,
Ulusal ve uluslararası etkinliklerde aktif olarak yer almak, 
Turizm alanında ihtiyaç duyulan eserleri üretmek, 
Yüksekokul misyon ve vizyonuna katkıda bulunmak, 
Eğitimde kaliteyi artıracak çalışmalar yapmak, 
Ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir başarıları standartlarını bölümde uygulamaya koymak, 
Üniversitenin sektörel alanda ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verebilmek, 
Bölüm ile ilişkide olan paydaşların memnuniyet derecelerini yükseltmek, 
Ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir başarıları standartlarını bölümde uygulamaya koymak, 
Derslerin içerik ve planlarını güncel tutmak.

Son Güncelleme Tarihi:18.10.2023