Eğitim Amaçları

  

1. Bu programının temel amacı, öğrencileri turizm sektöründe alt ve orta kademe yöneticilik görevlerine en iyi şekilde hazırlamak ve yurt içi ve yurt dışındaki turizm işletmelerinde aranan insan gücü yetiştirmektir.

Son Güncelleme Tarihi:18.10.2023