Eğitim Amaçları

  

1. Sektörde tercih edilen ve rakabet üstünlüğü olan mezunlar yetiştirmek, 
2. Turizm alanı ile ilgili yayınlar yapabilmek,
3. Daha kaliteli eğitim verebilecek şekilde uygulama alanları oluşturmak ve var olanları geliştirmek, 
4. Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, 
5. Ulusal ve uluslararası etkinlikleri katılmak,
6. Öğrencilere daha iyi staj yerleri sağlamak,
7. Bölüm içerisinde kurumsal kültürü geliştirmek, 
8. Kurumsal ve yerel alanda ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek, 
9. Güçlü bir akademik kadroya sahip olmak ve Bilimsel çalışmalar yapmak.

Son Güncelleme Tarihi:11.02.2020