Patates Adi Uyuz Hastalığı ile Biyolojik Mücadelede Antagonist Bakterilerin Kullanım Olanaklarını Konu Alan Projeye TÜBİTAK 1002 Desteği


Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Araştırma Görevlisi Nida Ünlü’nün yürütücüsü olduğu “İç Anadolu Bölgesinde Patates Adi Uyuz Hastalığına Neden Olan Patojen Streptomyces Türlerinin Tanılanması ve Biyolojik Mücadelesinde Antagonist Bakterilerin Etkinliklerinin Araştırılması” adlı proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eminur Elçi danışmanlığında ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi İ. Adem Bozkurt’un araştırmacı olarak yer aldığı proje kapsamında; İç Anadolu Bölgesinde patates adi uyuz hastalığına neden olan hastalık etmeni bakteri türlerinin morfolojik ve moleküler olarak detaylı bir şekilde tanılanması ve üretim yapılan arazilerden elde edilecek olan antagonist bakterilerin hastalık etmeni üzerine biyolojik mücadele etkinliğinin araştırılması hedefleniyor. Bu yönüyle özgün olan projenin alanına yenilik getirmesi de bekleniyor.

“Tarımda bilinçsiz bir şekilde kullanılan kimyasallar insan, çevre ve ekosistem üzerinde oldukça kötü sonuçlara neden olmaktadır. Bundan dolayı, kimyasal mücadeleye alternatif olan biyolojik mücadele yöntemlerine yönelim de artmaktadır” diyen Araş. Gör. Nida Ünlü, yürütülecek olan bu proje ile patatesin verim, kalite ve pazar değerini düşüren adi uyuz hastalığı ile mücadelede çevre dostu bir mücadele yöntemi geliştirileceğini, proje sonucunda elde edilecek olan bulguların, patates üretimi yapan yetiştiriciler, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarıyla paylaşılacağını ve üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulmasının da mümkün olabileceğini ifade etti.