Beceri ve Yetkinlikler
Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. Biyosistem mühendisliğinde karşılaşılan sorunları anlayıp, yorumlayabilmeli
 2. Diğer anabilim dalları ile ilişki kurabilmeli
 3. Tarımsal ve mühendislikle alakalı bir soruna karşı çözüm önerileri üretebilmeli
 4. Tarımsal ve mühendislik alanlarında güncel gelişmeleri takip edip ve uygulayabilmeli
 5. Önerilen çözümü savunabilmeli

Genel Yetkinlikler

 1. Mesleğe ilişkin temel bilgi,
 2. Öğrenim alanına ilişkin temel bilgi
 3. Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi
 4. Bilgiye ulaşma ve uygulama yeteneği
 5. Tarımsal ve mühendislik bilgiyi uygulama becerisi kullanabilme yeteneği
 6. Çevre dostu biyosistemler
 7. Doğal kaynakların etkin kullanımı
 8. Üretimden tüketime tüm mühendislik sürecin planlanması
 9. Modern biyosistem teknolojileri araştırma ve uygulama
 10. Hayat boyu öğrenme ve hizmet etme
  Son Güncelleme Tarihi:17.07.2023