Program Çıktıları

1.    Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisini kazanma

2.    Biyosistem mühendisliği alanında deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip yorumlayabilme becerisi kazanma

3.    Gereksinimleri karşılamak için sistemi, bileşeni veya prosesi ekonomik, çevresel, etik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma

4.    Disiplinler arası bir takım çalışması yürütebilme becerisi kazanma

5.    Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme becerisi kazanma

6.    Mesleki ve etik (ahlaki) sorumlulukları kavrayabilme

7.    Etkin iletişim kurabilme becerisi kazanma

8.    Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama

9.    Biyosistem Mühendisliği konularındaki gelişmeleri izlemek için yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olma

10.  Çağdaş ve güncel konuları izleyebilme ve öğrenebilme

11.  Biyosistem Mühendisliği uygulamalarında; modern mühendislik araç-gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisi kazanma


Son Güncelleme Tarihi:17.07.2023