GZFT Analizi
GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

1. Konusunda uzman, genç ve dinamik, seçilmiş öğretim üyesi kadrosunun bulunması,
2. Öğrenim odaklı ve çıktı merkezli eğitim müfredatının olması,
3. Yabancı dil hazırlık sınıfının olması ve eğitimin en az %100 oranında İngilizce yapılacak olması,
4. Program çıktılarının yurtdışı pek çok benzer örnekleri dikkate alınarak uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir olacak şekilde hazırlanmış olması
5. Öğrencilerin yurt dışı üniversitelerin denk fakülteleri ve bölümlerinde eğitim imkânı bulabilecek olmaları,
6. Programda uygulamalı eğitimin ağırlıklı olarak yer alması,
7. Takım çalışmalarının rahatlıkla yapılabilecek olması,
8. Uzun süreli staj programlarının yer alması (toplam 45 gün),
9. Eğitimde kaliteyi ön plana çıkarma hedefi ile rekabetçi bir dünyada kalite göstergelerinin üst sıralarında yer almaya odaklanma.
10. Uluslararası sempozyum, kongre vb. toplantılara ev sahipliği yapabilme
11. Öğrenci eğitim-öğretimi dışında ulusal ve uluslararası proje yürütebilme
12. Yüksek lisans ve doktora programlarının bulunması


Zayıf Yanlar

1. Bazı bilim dallarında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması


Fırsatlar

1. Yurt dışı üniversitelerle denklik ve çift diploma olanaklarının araştırılması
2. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite
3. Akademik kadronun zenginleştirilmesi imkânları
4. Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık
5. Kendi mezunlarına kadrolu olarak yüksek lisans ve doktora imkanı sağlayabilme


Tehditler

1. Niğde ilinin, coğrafi konumu ve gelişmişlik düzeyi açısından öğrenciler için bir cazibe merkezi olmaması,
2. Türkiye de Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin Ziraat Fakülteleri ile farkının henüz bilinmemesi. 

Son Güncelleme Tarihi:17.07.2023